Hoogtepunten

Back to highlights

Europese Commissie start openbare raadpleging over prestaties en impact van EU-OSHA, Eurofound, Cedefop en ETF

Image

© Brad Pict - stock.adobe.com

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging ingeleid om gegevens te verzamelen over de prestaties en de bredere invloed van vier gedecentraliseerde EU-agentschappen: EU-OSHA, Eurofound, Cedefop en de ETF. De agentschappen worden zowel afzonderlijk als gezamenlijk onder de loep genomen.

Met de raadpleging wordt een bijdrage geleverd aan het evaluatieonderzoek dat momenteel namens de Europese Commissie wordt verricht naar de doeltreffende en efficiënte werking en de relevantie van deze agentschappen, alsook naar de samenhang ertussen en de meerwaarde die zij opleveren voor de EU. Het doel hiervan is:

i) de prestaties van de agentschappen te beoordelen ten opzichte van hun vastgestelde doelstellingen en mandaten, en ii) te bepalen of het mandaat van de agentschappen moet worden gewijzigd.

De openbare raadpleging is gericht tot begunstigden en gebruikers van de diensten van de agentschappen, sociale partners, onderzoekers, academici, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

De openbare raadpleging is hier in alle officiële talen beschikbaar tot 25 mei 2023.

Om aan de openbare raadpleging deel te nemen, moet u inloggen of een account aanmaken. Dit wordt uitgelegd op de pagina “Geef uw mening” op de website van de Commissie.

Meer informatie over het initiatief