Hoogtepunten

Terug naar highlights

Een circulaire economie voor een duurzamere, veiligere en gezondere toekomst van werk

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

Een circulaire economie is van cruciaal belang in de strijd tegen klimaatverandering. Een duurzame toekomst kan echter niet worden ontwikkeld zonder de veiligheid en gezondheid van de werknemers te waarborgen. Het goede nieuws is dat beide elementen elkaar positief kunnen versterken!

In onze verkennende studie over dit onderwerp is toekomstonderzoek gedaan om te kijken hoe de wereld er in 2040 na de overschakeling op een circulaire economie uit zal zien en hoe de veiligheid en gezondheid van werknemers erdoor zal worden beïnvloed.

In deze tweede fase werden de 4 macro-scenario’s die in fase 1 zijn ontwikkeld, nader uitgewerkt en werden er 16 micro-scenario’s opgesteld voor verschillende groepen werknemers, waaronder laag- en hooggeschoolde werknemers en migrerende werknemers in de bouw, het vervoer, de industrie en andere sectoren.

Raadpleeg voor een volledig overzicht het verslag en de samenvatting.

Er zijn ook vier beleidsnota’s beschikbaar, waarin verschillende aspecten worden belicht: belangrijkste bevindingen, kwetsbare werknemers, werknemers uit de meest relevante sectoren en tips voor belanghebbenden.

Meer informatie en publicaties vindt u in het thematische gedeelte over de circulaire economie en de gevolgen ervan voor de veiligheid en gezondheid op het werk