Hoogtepunten
18/06/2020

Wijzigingen in de toeleveringsketen: uitdagingen en kansen voor veiligheid en gezondheid op het werk

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Door de uitbreiding van de wereldhandel in de laatste decennia zijn de transnationale betrekkingen tussen leveranciers toegenomen. Dit ging veelal samen met een algemene tendens in de lidstaten om diensten in de toeleveringsketen uit te besteden.

In deze discussienota worden de problemen en de nieuwe mogelijkheden uiteengezet, die zich op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk voordoen in het licht van recente en te verwachten veranderingen in de betrekkingen met leveranciers. De auteurs bespreken de te bewandelen weg aan de hand van voorbeelden van goede praktijken.

Lees de discussienota over toeleveringsketens en de actuele en toekomstige implicaties ervan voor de veiligheid en gezondheid op het werk

Lees ook de conclusies van het EU-OSHA-seminar dat in februari plaatsvond om een reeks discussienota’s over de “werkplek van de toekomst” te analyseren