Hoogtepunten

Terug naar highlights

Kan digitale monitoring een nieuw tijdperk inluiden voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers?

Image

© Ivan Samkov on Pexels

Digitale monitoringsystemen in de vorm van apps, camera’s en wearables voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) kunnen van de werkplek een veiligere omgeving maken. Dergelijke systemen zijn echter alleen doeltreffend als de informatie die ermee wordt verzameld en geanalyseerd correct en nauwkeurig is, ongeacht of het nagestreefde doel proactief (preventie) dan wel reactief (beperking) van aard is. Ook moet ervoor worden gezorgd dat de werknemers over alle nodige informatie beschikken om de voor- en nadelen van de systemen tegen elkaar te kunnen afwegen, en dat ze op de juiste manier wordt ingevoerd.

Er zijn twee nieuwe verslagen gepubliceerd waarin de uitdagingen en kansen van slimme digitale monitoringsystemen voor VGW onder de loep worden genomen. In het eerste verslag wordt grondig ingegaan op de verschillende soorten digitale monitoringsystemen, alsook op de doelstellingen en gebruiksmogelijkheden ervan. Het tweede verslag bevat voorbeelden van goede praktijken met het oog op een doeltreffende ingebruikname van nieuwe monitoringsystemen op de werkplek.

Bekijk de verslagen en de bijbehorende samenvattingen:

Slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk: baten en uitdagingen

Slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk: hulpmiddelen voor ontwerp, invoering en gebruik op de werkplek

Lees meer over dit onderwerp in de rubriek Digitalisering van werk