Hoogtepunten
21/11/2019

Biologische agentia op het werk - welke gezondheidsproblemen veroorzaken zij en hoe kunnen wij daar beter tegen optreden?

© INSHT

Ons nieuwe rapport bespreekt de wetenschappelijke literatuur over specifieke arbeidsgerelateerde ziekten – zoals infectieziekten en allergieën – die door biologische agentia worden veroorzaakt. Het bevat tevens de bevindingen van een enquête onder deskundigen en een evaluatie van systemen die EU-lidstaten hanteren om dergelijke ziekten en blootstellingen te monitoren. Het rapport doet aanbevelingen voor betere bewakingsmethoden, preventiestrategieën en -beleid.

Dit werk maakt deel uit van een grootschalig project dat arbeidsgerelateerde ziekten op werkplekken binnen de Europese Unie moet aanpakken en een betere preventie moet garanderen.

Lees het literatuuronderzoek en de samenvatting over biologische agentia en arbeidsgerelateerde ziekten