Hoogtepunten
14/06/2019

Jaarverslag 2018: een jaar van samenwerking, commitment en campagnevoeren

Het verslag schetst de wijze waarop EU-OSHA in 2018 heeft gewerkt aan zijn streven naar veiligere en gezondere werkplaatsen in Europa. 

Belangrijke mijlpalen zijn bijvoorbeeld de lancering van de campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!, en de publicaties over het project inzake veiligheid en gezondheid in micro- en kleine ondernemingen en over het Foresight-project inzake nieuwe en opkomende risico’s door digitalisering. De bevindingen uit beide projecten vormen waardevolle informatie voor beleidsmakers en dienen als inspiratie voor een toekomstige campagne voor gezonde werkplekken.

Lees meer over onze activiteiten in ons Jaarverslag 2018 en de samenvatting ervan.