Hoogtepunten

Back to highlights

Artificiële intelligentie in het werknemersbeheer: risico’s en kansen voor de veiligheid en gezondheid op het werk

Image

Vector by fullvector - www.freepik.com

Het gebruik van op artificiële intelligentie gebaseerde systemen voor werknemersbeheer (AIWB) kan helpen bij het ontwerpen van gezonde en veilige banen en werkplekken, maar kan ook risico’s voor werknemers met zich meebrengen, zoals intensivering van het werk, verlies van controle over het eigen werk en ontmenselijking.

In een nieuw verslag worden de risico’s en kansen van AIWB-systemen voor de veiligheid en gezondheid op het werk geschetst. Het verslag bevat een analyse van de statistische gegevens van de Esener-enquête van 2019 en is gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met deskundigen. In het verlengde van het overzichtsverslag over dit onderwerp worden ook mogelijke preventiemaatregelen onderzocht, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van mensgerichte en “preventie door ontwerp”-benaderingen om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers te waarborgen.

Twee beleidsnota’s vullen de bevindingen aan en doen aanbevelingen om de risico’s aan te pakken en preventiemaatregelen voor te stellen.

Lees het verslag en de samenvatting Artificiële intelligentie in het werknemersbeheer: gevolgen voor de veiligheid en gezondheid op het werk

Raadpleeg de beleidsnota’s Artificiële intelligentie in het werknemersbeheer: risico’s en kansen en Artificiële intelligentie in het werknemersbeheer: preventiemaatregelen

Raadpleeg ook andere publicaties over nieuwe vormen van werknemersbeheer

Meer over het project Digitalisering van werk