Hoogtepunten

Terug naar highlights

Uit de enquête van 2024 blijkt dat belanghebbenden zeer tevreden zijn over de activiteiten van EU-OSHA ter verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

Over het algemeen toonden de belanghebbenden grote tevredenheid over het werk van EU-OSHA; 87 % van de respondenten gaf aan tevreden of zeer tevreden te zijn. Zij uitten hun waardering voor de bijdragen die EU-OSHA levert aan de veiligheid en de gezondheid op het werk (VGW), namelijk een groter bewustzijn van VGW-risico’s, een grotere kennis van oplossingen voor VGW-risico’s en een betere veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Op deze gebieden gaven 85 % tot 91 % van de bevraagden een positief antwoord.

Bovendien erkenden de belanghebbenden de relevantie en de toegevoegde waarde van het werk van EU-OSHA (83 %) en de bijdrage die daarmee wordt geleverd aan het realiseren van een sterke empirische onderbouwing voor maatregelen door het verstrekken van primaire gegevens (88 %) en kwalitatief onderzoek (88 %).

Daarnaast bevestigden zij dat EU-OSHA een rol speelt bij het voorkomen van arbeidsongevallen en -ziekten (85 %), het versterken van de sociale dialoog, samenwerking en uitwisseling (79 %) en het bieden van hulp bij het in kaart brengen van toekomstige VGW-uitdagingen en het bevorderen van de paraatheid (90 %).

Bekijk alle resultaten van de enquête onder belanghebbenden van 2024