Gegevensvisualisatietool betreffende veiliger en gezonder werk op elke leeftijd

Image

Deze gegevensvisualisatietool belicht de hoofdbevindingen van een project dat EU-OSHA op verzoek van het Europees Parlement heeft uitgevoerd en dat inzicht wil verschaffen in veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de context van een vergrijzende beroepsbevolking in de EU.

Een toegankelijke visuele presentatie van gegevens over demografie, werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en gezondheid in de context van een vergrijzende beroepsbevolking, veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en daarmee verband houdend beleid.

De tool is interactief en gebruikers kunnen:

  • meer lezen over de problemen van een vergrijzende Europese beroepsbevolking;
  • de bestaande beleidsmaatregelen, strategieën en programma's van verschillende EU-lidstaten vergelijken;
  • de demografische en sociaal-economische diversiteit, alsook de verschillen in gezondheids- en sociale systemen tussen vier Europese 'landengroepen' en het belang daarvan voor beleidsontwikkeling bestuderen;
  • gebruik maken van 'landenprofielen' om leeftijdgerelateerde VGW en rehabilitatiestrategieën in hun eigen land af te zetten tegen de EU als geheel en tegen andere Europese landen.

Er is een verklarende woordenlijst van veelgebruikte termen opgenomen en gebruikers kunnen de tool delen op bijvoorbeeld Twitter en Facebook.

Toegang tot de tool