Veiligheid en gezondheid op het werk, economisch bekeken - de waarde van VGW voor de maatschappij

Image

Deze datavisualisatietool maakt de belangrijkste resultaten aanschouwelijk van een project dat is uitgevoerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), het Finse ministerie voor Sociale Zaken en Gezondheid (MSAH), het Finse Instituut voor gezondheid op het werk (FIOH), het WSH Institute in Singapore, de Internationale Commissie voor gezondheid op het werk (ICOH) en EU-OSHA, en deze is bedoeld om actuele en wereldwijde ramingen rond arbeidsgerelateerde letsels en ziekten te kunnen uitwerken. De statistieken zijn gebaseerd op gegevens die internationaal beschikbaar zijn. Deze zijn in het bijzonder afkomstig van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale Arbeidsorganisatie.

Bij de berekening wordt gebruikgemaakt van DALY's (= voor beperkingen gecorrigeerde levensjaren) als meeteenheid voor de gezondheidsimpact van arbeidsgerelateerde letsels en ziekten. EU-OSHA zal deze ramingen samen met de ILO in september 2017 voorstellen op het XXIe Wereldcongres over veiligheid en gezondheid op het werk.

De tool biedt een overzichtelijke visuele weergave van de gegevens over de maatschappelijke kosten van arbeidsgerelateerde letsels en ziekten. Alle wereldregio's zijn erin opgenomen en er staan meer specifieke gegevens in voor de afzonderlijke lidstaten van de EU. De maatschappelijke kosten worden in geld uitgedrukt en als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). Daarnaast wordt op EU-niveau een verdeling in DALY's gegeven van de voornaamste arbeidsgerelateerde oorzaken (kanker, hart- en vaatziekten, aandoeningen en letsels aan het bewegingsapparaat).

Er wordt een verklarende lijst van vaak gebruikte termen en een gedetailleerde beschrijving van de onderzoeksmethode gegeven.

Toegang tot de visualisatietool