Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Het Enterprise Europe Network (EEN) helpt bedrijven te innoveren en wereldwijd te groeien. Het is ’s werelds grootste ondersteuningsnetwerk voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s/het mkb) met internationale ambities.

Het netwerk is wereldwijd actief. Het brengt deskundigen van aangesloten organisaties bijeen die aantoonbaar excelleren op het gebied van bedrijfsondersteuning.

Het communicatiepartnerschapsproject (CPP) is erop gericht kleine en middelgrote ondernemingen bewust te maken van het belang van veiligheid en gezondheid op het werk en hun eenvoudig toegang te bieden tot praktische informatie en nuttige contacten op nationaal en regionaal niveau, bijvoorbeeld door nationale bijeenkomsten met partners, bewustmakingsevenementen en andere activiteiten, zoals de VGW-awards van het EEN.

De leden van het EEN behoren samen met het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW), het Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb (Eismea) en de nationale focal points van EU-OSHA tot de belangrijkste partners die EU-OSHA helpen om zijn doelstellingen te behalen.

Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

Het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW) is de dienst van de Commissie die ten taak heeft de interne markt voor goederen en diensten te voltooien; ertoe bij te dragen om van de EU een slimme, duurzame en inclusieve economie te maken; ondernemerschap en groei te stimuleren door vermindering van de administratieve lasten voor kleine ondernemingen; de toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s/het mkb) te vergemakkelijken en de toegang tot de wereldmarkten voor EU-bedrijven te bevorderen; en beleid te ontwikkelen ter bescherming en handhaving van industriële eigendomsrechten, de afstemming van het EU-standpunt en de onderhandelingen in het kader van het internationale stelsel van intellectuele-eigendomsrechten te coördineren en innoveerders te adviseren over doeltreffend gebruik van intellectuele-eigendomsrechten.

Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb (Eismea)

 

Het Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb (Eismea) werd op 1 april 2021 opgericht met als doel om innovatie op de interne markt te bevorderen door sterke synergieën te creëren ter ondersteuning van het herstel van de Europese economie, en om alle activiteiten van de Europese Innovatieraad (EIC) en de op kmo’s gerichte programma’s in één agentschap te bundelen.

Het agentschap is dienovereenkomstig verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de werkzaamheden van de Europese Innovatieraad en beheert daarnaast andere EU-programma’s op het gebied van de ondersteuning van kmo’s, innovatie-ecosystemen, de interne markt, consumentenbeleid en interregionale investeringen in innovatie. 

Ambassadeurs voor veiligheid en gezondheid op het werk van het Enterprise Europe Network en hun rol

Award voor veiligheid en gezondheid op het werk van het Enterprise Europe Network

Sinds 2009 werkt het EEN samen met EU-OSHA om kmo’s en micro-ondernemingen bewuster te maken van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Deze taak wordt uitgevoerd door nationale, door het EEN benoemde VGW-ambassadeurs. Hun rol bestaat uit het coördineren van activiteiten, op nationaal niveau promoten van VGW bij kmo’s en jaarlijks verslag uitbrengen aan EU-OSHA over hun VGW-activiteiten.

In 2021 werd het programma uitgebreid tot zes niet-EU-landen (d.w.z. landen die financiële steun ontvangen in het kader van het EU-instrument voor pretoetredingssteun (IPA), te weten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Turkije) en werden IPA-EEN-ambassadeurs voor VGW benoemd.

Bekijk het volledige overzicht van VGW-ambassadeurs van het EEN

De werkgroep van het communicatiepartnerschap (CPWG), bestaande uit drie nationale focal points, drie VGW-ambassadeurs van het EEN en vertegenwoordigers van EU-OSHA, DG GROW en Eismea, houdt zich binnen het CCP voornamelijk bezig met het geven van strategisch en deskundig advies over de uitvoering van en het toezicht op de strategie van EU-OSHA met betrekking tot communicatiepartnerschappen.

Award voor veiligheid en gezondheid op het werk van het Enterprise Europe Network

De VGW-award van het EEN maakt deel uit van de campagne voor een gezonde werkplek van EU-OSHA en is bedoeld om het bewustzijn van VGW bij kleine en middelgrote ondernemingen te verhogen en VGW in deze sector te promoten. De EEN-leden van de 27 lidstaten en van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en de IPA-landen worden verzocht projecten te nomineren die een betere gezondheid en veiligheid op het werk in het mkb helpen bevorderen en in een van de volgende categorieën vallen: activiteiten en evenementen ter bevordering van VGW, netwerkopbouw en mededelingen en publicaties in gedrukte vorm of online.

2013 | 2014/15 | 2016/17 | 2018/19 2020/21