You are here

Ontwikkelingen op het gebied van ICT en de digitalisering van arbeid

Een van de foresight-projecten van EU-OSHA gaat in op de mogelijke effecten op VGW van snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT), waaronder kunstmatige intelligentie en robottechnologie, alsook op de uiteindelijke gevolgen ervan voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Dit project beoogt EU-beleidsmakers, regeringen van lidstaten, vakbonden en werkgevers te voorzien van de benodigde informatie over veranderingen op het gebied van ICT, de gevolgen van deze veranderingen voor de aard van het werk en de werklocatie en de eventuele nieuwe risico's voor de veiligheid en gezondheid op het werk die deze veranderingen meebrengen.

Het project bestaat uit drie werkpakketten:

  • Werkpakket 1 heeft tot doel de belangrijkste trends en oorzaken vast te stellen die kunnen leiden tot nieuwe en opkomende risico's van informatie- en communicatietechnologie en veranderingen op het gebied van werklocatie voor de veiligheid en gezondheid op het werk.
  • Op basis van de in Werkpakket 1 vastgestelde trends en oorzaken wordt in Werkpakket 2 een reeks scenario's ontwikkeld die mogelijke en aannemelijke visies beschrijven voor de werkomgeving in 2025, ter illustratie van de toekomstige VGW-uitdagingen van ontwikkelingen op het gebied van ICT en de werklocatie.
  • Werkpakket 3 beoogt de bevindingen van het project onder de aandacht te brengen door aan de hand van de in Werkpakket 2 ontwikkelde scenario's samen met beleidsmakers naar mogelijke strategieën te zoeken om de in de scenario's geïdentificeerde VGW-uitdagingen aan te pakken.

Deze activiteiten moeten er mede toe bijdragen dat werkplekken in de toekomst veilig en gezond blijven, in lijn met de strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU.

In vervolgonderzoeken wordt nader ingegaan op de belangrijkste thema's en uitdagingen die in het project naar voren zijn gekomen.