Strategie en werkprogramma’s van het Agentschap

De werkprogramma’s zijn gebaseerd op de strategie van EU-OSHA.

Een langetermijnstrategie uitzetten

De huidige strategie van EU-OSHA loopt tot 2027 en omvat zes strategische doelstellingen, die overeenkomen met zes prioritaire gebieden:

  • Anticiperen op veranderingen
  • Feiten en cijfers
  • Tools voor VGW-beheer
  • Bewustmaking
  • Kennis van netwerken
  • Strategisch en operationeel netwerken

Download het meerjarig strategisch programma 2022-2027 van EU-OSHA voor meer informatie

Planning voor het komende jaar

Elk jaar zet de uitvoerend directeur van EU-OSHA het driejarig voortschrijdend programma van het Agentschap uiteen in een programmeringsdocument, dat door de raad van bestuur moet worden goedgekeurd. Dit document beschrijft in detail de activiteiten voor het komende jaar en de doelstellingen die moeten worden bereikt.

Het programmeringsdocument stelt duidelijke prioriteiten vast en moet waarborgen dat het Agentschap optimaal gebruikmaakt van zijn middelen en zijn netwerk. 

De werkprogramma’s/programmeringsdocumenten voor voorgaande jaren zijn te bekijken op onze publicatiepagina.