31/03/2017

Meertalige websites - een voorbeeld van goed beheer

Op 30 maart 2017 ontvingen drie agentschappen - het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie EUIPO, en het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) -de Prijs voor goed bestuur van de Europese Ombudsman in de categorie Uitmuntendheid in burger/klantgerichte dienstverlening voor een gezamenlijk ontwikkeld innoverend project dat het beheer van vertalingen op meertalige websites moet vergemakkelijken.

Meertaligheid is een fundamenteel beginsel van de Europese Unie. Meertaligheid waarborgt de gelijkwaardigheid van elke taal onder inachtneming van taalkundige en culturele diversiteit. Vertalingen vormen de brug tussen de landen, en ook tussen de Europese agentschappen en de EU-burgers voor wie zij werken.

Een website in meer dan 25 talen beheren is echter een hele opgave en het valt niet te ontkennen dat het onderhoud en de kosten ervan een organisatie voor problemen kan stellen. Daarom hebben web-, communicatie- en taaltechnologische teams in drie EU-agentschappen samengewerkt in een innoverend project, waardoor meertalige websites voortaan veel soepeler kunnen worden geëxploiteerd.

De daaruit voortgekomen vertaalbeheertool is volledig in de operationele systemen en tools van het Vertaalbureau geïntegreerd. Er is nu een gestroomlijnd en gecontroleerd vertaalproces mogelijk, vanaf de selectie van de inhoud tot en met de controle en goedkeuring van de vertaling. De agentschappen kunnen de status en kosten van de vertalingen beter in het oog houden en inmiddels is aangetoond dat zelfs kleine agentschappen met succes meertalige websites kunnen creëren en onderhouden en zo vlotter in de hele EU kunnen communiceren.

Deze software is gepubliceerd als opensource van Drupal. Het is dan ook toegankelijk voor iedere persoon of elke onderneming die, met enige aanpassingen, een meertalige website wil exploiteren.

Meertaligheid is van fundamenteel belang voor de Europese Unie, en een van de belangrijkste troeven van EU-OSHA als erkende toonaangevende organisatie op het gebied van bevordering van veilige en gezonde werkplekken in Europa.