Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Overgaan naar content. Zoeken FAQ Help Over ons

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

Selecteer talen:

OSHA-netwerk
Loading
U bent hier: Home Over ons Hoe is het Agentschap georganiseerd?

Hoe is het Agentschap georganiseerd?

Directeur

De basisverordening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk stelt dat het Agentschap onder leiding staat van een directeur die door de raad van bestuur op voorstel van de Commissie wordt benoemd voor een periode van vijf jaar, welke met vijf jaar kan worden verlengd.

Dr. Christa Sedlatschek werd in 2011 aangesteld als directeur.

Dr. Christa Sedlatschek is arts (Universiteit van Wenen) en gespecialiseerd in arbeidsgeneeskunde.

De directeur is de officiële vertegenwoordiger van het Agentschap en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken waaronder alle financiële, administratieve en personeelszaken. De directeur wordt benoemd voor een periode van vijf jaar en kan eenmaal worden herbenoemd. Hij legt verantwoording af aan de raad van bestuur.

Raad van bestuur

De raad van bestuur geeft de doelstellingen aan, stelt het beleid vast en bepaalt de prioriteiten voor verdere informatie of actie. Hij benoemt de directeur en keurt het jaarlijkse bedrijfsplan, het werkprogramma, het jaarverslag en de begroting goed.

De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen, werkgevers en werknemers uit de EU-lidstaten, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en andere waarnemers.

Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt bij jaarlijkse toerbeurt waargenomen door een van de vertegenwoordigers van de drie belangengroepen.

Adviesgroepen

Adviesgroepen voor de activiteiten van de Europese Waarnemingspost voor Risico's, het Informatiecentrum Arbeidsomgeving en de eenheid Voorlichting en PR geven ons een strategische leidraad voor en feedback over ons werk. De leden van de adviesgroepen worden door EU-OSHA en zijn bestuur benoemd en komen van de drie belangengroepen, de werknemers, werkgevers en regeringen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur vormt een soort stuurgroep en ziet toe op het werk van het Agentschap. Het dagelijks bestuur komt viermaal per jaar bijeen en bestaat uit negen leden van de raad van bestuur.

Focal points

Ons belangrijkste informatienetwerk op het gebied van veiligheid en gezondheid bestaat uit focal points in de lidstaten, kandidaat-lidstaten en de EVA-landen. Iedere regering wijst een focal point aan als haar officiële vertegenwoordiger. Doorgaans zijn het de nationale instanties voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Zij steunen onze initiatieven door informatie en feedback te verstrekken en werken met nationale netwerken van overheids-, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. De focal points dragen bij aan de campagne voor gezonde werkplekken, beheren nationale websites en dragen vertegenwoordigers voor onze deskundigengroepen voor.

Deskundigengroepen

Verscheidene deskundigengroepen helpen ons met ons werk en geven advies op hun terrein van deskundigheid, bv. internet, de Europese Waarnemingspost voor Risico's en het Informatiecentrum Arbeidsomgeving. Zij worden aangewezen door nationale focal points, samen met waarnemers die de werkgevers, de werknemers en de Commissie vertegenwoordigen.

Thematische centra

Thematische centra zijn consortia van nationale instellingen op het gebied van veiligheid en gezondheid die onder contract nationale gegevens op de hoofdterreinen van het werkprogramma van het Agentschap verzamelen en analyseren.

Ons huidig thematisch centrum wordt geleid door het Finse instituut voor gezondheid op het werk

Personeel

Een toegewijde staf van deskundigen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, voorlichting en openbaar bestuur brengt een grote schat aan kennis uit heel Europa in.

 

 

Netwerkstructuur van het Agentschap