Evaluatierapporten van EU-OSHA

Ter verbetering van de besluitvorming voert EU-OSHA in overeenstemming met artikel 29 van het Financieel Reglement zowel vooraf als achteraf evaluaties uit. De evaluaties worden uitgevoerd om te beoordelen of het werk van het Agentschap nuttig is voor de gebruikers, waarde toevoegt aan het werk van anderen en in het algemeen of de doelstellingen zijn bereikt.

Op basis van een meerjarig evaluatieprogramma, dat is afgestemd op de meerjarige programmeringscyclus, worden evaluaties uitgevoerd.

Om de vijf jaar wordt een algemene evaluatie van het Agentschap en zijn functioneren uitgevoerd. Sinds 2019 wordt deze algemene evaluatie uitgevoerd door de Commissie.

De algemene evaluatierapporten van het Agentschap vindt u via de onderstaande links.

Algemene evaluaties van EU-OSHA