Evaluatierapporten van EU-OSHA

Om de besluitvorming te verbeteren, voert EU-OSHA in overeenstemming met artikel 29 van zijn Financieel Reglement zowel vooraf als achteraf evaluaties uit. Zij zijn bedoeld om te beoordelen of het werk van het Agentschap relevant voor gebruikers en duurzaam is, en of de gestelde doelen zijn bereikt.

Op basis van een meerjarig evaluatieprogramma, dat is afgestemd op de meerjarige programmeringscyclus, worden evaluaties uitgevoerd.

Elke vijf jaar wordt een algemene evaluatie van het Agentschap en zijn functioneren uitgevoerd door een extern bureau. Daarbij worden de door het Agentschap behaalde resultaten vastgelegd.

De algemene evaluatierapporten en informatie over het functioneren van het Agentschap vindt u via de onderstaande links.

Algemene evaluaties van EU-OSHA

Gerelateerde hulpmiddelen

Gerelateerde publicaties

Infographics