Evaluatierapporten van EU-OSHA

Om de besluitvorming te verbeteren, voert EU-OSHA in overeenstemming met artikel 29 van zijn Financieel Reglement zowel vooraf als achteraf evaluaties uit. Zij zijn bedoeld om te beoordelen of het werk van het Agentschap relevant voor gebruikers en duurzaam is, en of de gestelde doelen zijn bereikt.

Op basis van een meerjarig evaluatieprogramma, dat is afgestemd op de meerjarige programmeringscyclus, worden evaluaties uitgevoerd.

Elke vijf jaar wordt een algemene evaluatie van het Agentschap en zijn functioneren uitgevoerd door een extern bureau. Daarbij worden de door het Agentschap behaalde resultaten vastgelegd.

De algemene evaluatierapporten en informatie over het functioneren van het Agentschap vindt u via de onderstaande links.

Algemene evaluaties van EU-OSHA

Belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) en voornaamste evaluatieresultaten

Resultaten van 2015  Resultaten van 2016 Resultaten van 2017

Resultaten van de enquête onder belanghebbenden

EU-OSHA voert regelmatig een tevredenheidsenquête onder belanghebbenden uit om feedback op zijn werkzaamheden te krijgen. Bekijk onze belangrijkste resultaten en bevindingen:

EU-OSHA-tevredenheidsenquête onder belanghebbenden 2018


De presentatie is ook beschikbaar in het:

Frans

Duits

Italiaans

Spaans