Kroatisch EU-voorzitterschap

Het voorzitterschap van de Raad van de EU rouleert onder de 28 lidstaten en wordt tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 juli, aan een volgende lidstaat overgedragen. Het voorzitterschap brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: de desbetreffende lidstaat is tijdens zijn termijn voorzitter van de bijeenkomsten van de Raad van de EU, een van de belangrijkste besluitvormende instanties van de EU. Daarbij is het voorzitterschap verantwoordelijk voor een harmonieuze samenwerking tussen de lidstaten, voor het zo nodig uitonderhandelen van compromissen en het te allen tijde optreden in het belang van de EU als geheel.

Het werkprogramma van het voorzitterschap wordt gedurende een periode van 18 maanden gedeeld door drie lidstaten (het ‘voorzitterschapstrio’). Het voorzitterschap stelt zichzelf nauw omschreven doelstellingen die het tijdens zijn ambtsperiode wil bereiken en, samen met de andere leden van het voorzitterschapstrio, doelstellingen voor de langere termijn die niet in slechts zes maanden realiseerbaar zijn.

Op 1 januari 2020 neemt Kroatië het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. In navolging van Roemenië en Finland zal het land proberen de doelen van het gezamenlijke programma van het trio te bereiken.

Aan de hand van de slogan “Een sterk Europa in een wereld vol uitdagingen” hanteert Kroatië voor zijn zes maanden durende voorzitterschap deze prioriteiten: een Europa dat groeit, een Europa dat verbindt, een Europa dat beschermt en een Europa met invloed.

Het Kroatische voorzitterschap sluit aan bij de nieuwe strategische agenda voor 2019-2024 van de Europese Raad en de politieke richtsnoeren voor de nieuwe Europese Commissie.

Het accent van het voorzitterschap ligt op versterking van de digitaliseringsagenda en ondersteuning van het concurrentievermogen van de Europese industrie en kleine en middelgrote ondernemingen. Andere doelen zijn het bevorderen van gelijkheid van vrouwen en mannen, het versterken van de positie van de vrouw in de samenleving en op de arbeidsmarkt, en het creëren van betere kansen voor jongeren.

Het Kroatische voorzitterschap heeft aangegeven zich te zullen inzetten voor versterking van de Europese pijler van sociale rechten. Deze heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle EU-burgers toegang hebben tot een breed scala aan rechten, waaronder gezondheidszorg, billijke arbeidsvoorwaarden en beloning, permanente educatie en een goede balans tussen werk en privéleven.

Ga naar de website van het Kroatische EU-voorzitterschap

Bekijk de video “Wat houdt het voorzitterschap van de Raad in en hoe werkt dit?”