Duits EU-voorzitterschap

Het voorzitterschap van de Raad van de EU rouleert onder de 28 lidstaten en wordt tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 juli, aan een volgende lidstaat overgedragen. Het voorzitterschap brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: de desbetreffende lidstaat is tijdens zijn termijn voorzitter van de bijeenkomsten van de Raad van de EU, een van de belangrijkste besluitvormende instanties van de EU. Daarbij is het voorzitterschap verantwoordelijk voor een harmonieuze samenwerking tussen de lidstaten, voor het zo nodig uitonderhandelen van compromissen en het te allen tijde optreden in het belang van de EU als geheel.

Het werkprogramma van het voorzitterschap wordt gedurende een periode van 18 maanden gedeeld door drie lidstaten (het ‘voorzitterschapstrio’). Het voorzitterschap stelt zichzelf nauw omschreven doelstellingen die het tijdens zijn ambtsperiode wil bereiken en, samen met de andere leden van het voorzitterschapstrio, doelstellingen voor de langere termijn die niet in slechts zes maanden realiseerbaar zijn.

Op 1 juli 2020 neemt Duitsland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over. Duitsland is de eerste van een nieuw trio en zal nauw samenwerken met Portugal en Slovenië, die het voorzitterschap op hun beurt zullen bekleden in 2021.

De belangrijkste prioriteiten van het Duitse voorzitterschap zijn uiteraard: Europa helpen bij de bestrijding van de coronavirus-pandemie en bij het economisch herstel van de gevolgen ervan. De klimaatverandering en de digitale transformatie blijven echter hoog op de agenda staan.

Andere kwesties zijn onder meer:

  • industriebeleid en het beleid voor het mkb/kmo’s;
  • zorgen voor meer bescherming voor mensen met een laag inkomen en voor seizoenarbeiders;
  • het bevorderen van sociaal rechtvaardige veranderingen in de Europese economie, de samenleving en de arbeidsmarkt;
  • en leiding geven aan de routekaart voor kankerverwekkende stoffen, een plan van aanpak om meer bekendheid te geven aan het voorkomen of verminderen van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek, en om desbetreffende goede praktijken uit te wisselen.

Naast de samenwerking met zijn partners in het trio werkt het Duitse voorzitterschap nauw samen met de Europese Commissie. De prioriteiten van de Commissie staan in haar aangepaste werkprogramma voor 2020 en haar herstelplan voor het coronavirus.

Ga naar de website van het Duitse EU-voorzitterschap

Bekijk de video over de betekenis en werking van het voorzitterschap van de Raad