Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Het voorzitterschap van de Raad van de EU rouleert onder de nationale regeringen van de lidstaten en wordt tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 juli, aan een volgende lidstaat overgedragen. Het ambt van voorzitter brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: de lidstaat van ontvangst is tijdens zijn termijn voorzitter van de bijeenkomsten van de Raad van de EU, een van de belangrijkste besluitvormende instanties van de EU. Daarbij is het voorzitterschap verantwoordelijk voor een harmonieuze samenwerking tussen de lidstaten, voor het zo nodig uitonderhandelen van compromissen en het te allen tijde optreden in het belang van de EU als geheel.

Het werkprogramma van het voorzitterschap wordt gedurende een periode van 18 maanden gedeeld door drie lidstaten (het ‘voorzitterschapstrio’). Het voorzitterschap stelt zichzelf nauw omschreven doelstellingen om tijdens zijn ambtsperiode te bereiken en, samen met de andere leden van het voorzitterschapstrio, doelstellingen voor de langere termijn die niet in slechts zes maanden realiseerbaar zijn.

Bezoek de website van de Raad van de Europese Unie voor meer informatie over het huidige voorzitterschap.