You are here

Roemeense EU-voorzitterschap


Het voorzitterschap van de Raad van de EU rouleert onder de 28 lidstaten en wordt tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 juli, aan een volgende lidstaat overgedragen. Het voorzitterschap brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: de desbetreffende lidstaat is tijdens zijn termijn voorzitter van de bijeenkomsten van de Raad van de EU, een van de belangrijkste besluitvormende instanties van de EU. Daarbij is het voorzitterschap verantwoordelijk voor een harmonieuze samenwerking tussen de lidstaten, voor het zo nodig uitonderhandelen van compromissen en het te allen tijde optreden in het belang van de EU als geheel.

Het werkprogramma van het voorzitterschap wordt gedurende een periode van 18 maanden gedeeld door drie lidstaten (het ‘voorzitterschapstrio’). Het voorzitterschap stelt zichzelf nauw omschreven doelstellingen die het tijdens zijn ambtsperiode wil bereiken en, samen met de andere leden van het voorzitterschapstrio, doelstellingen voor de langere termijn die niet in slechts zes maanden realiseerbaar zijn.

Een nieuw voorzitterschapstrio gaat op 1 januari 2019 van start. Roemenië neemt als eerste het voorzitterschap over, van 1 januari tot en met 30 juni, en wordt gevolgd door Finland en Kroatië. De drie landen werken samen aan de uitvoering van hun gezamenlijke programma van 18 maanden..

Het Roemeense voorzitterschap stelt de behoeften van de Europese bevolking voorop en concentreert zich op:

  • innovatie, duurzame ontwikkeling, werkgelegenheid en sociale rechten;
  • een veilig Europa;
  • een sterkere positie van Europa in de wereld;
  • bevordering van de gemeenschappelijke Europese waarden - sociale rechtvaardigheid, democratie, respect en tolerantie.

De prioriteiten zijn gebaseerd op de doelstellingen van de Commissie en de thema’s van het vorige voorzitterschapstrio (Estland, Bulgarije en Oostenrijk). Ieder land krijgt ook de gelegenheid nadruk te leggen op thema’s die het van bijzonder groot belang acht.

Ga naar de website van het Roemeense voorzitterschap

Video "Wat is het voorzitterschap van de Raad en hoe werkt dit?"