Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag

Een van de manieren waarop EU-OSHA ervoor zorgt dat het transparant opereert en verantwoording aflegt, is door een geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag over zijn activiteiten en resultaten te publiceren.

Voor elk financieel jaar stelt de uitvoerend directeur van EU-OSHA een verslag op van de werkzaamheden en activiteiten van het agentschap. In dit verslag, dat de structuur volgt van het jaarlijkse werkprogramma in het enkelvoudig programmeringsdocument, wordt beschreven hoe de hoofddoelstellingen en -activiteiten uit het werkprogramma zijn gerealiseerd. Ook wordt in het verslag gekeken naar de middelen die zijn gebruikt om de doelstellingen van het agentschap te verwezenlijken. 

Het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag fungeert bovendien als jaarverslag van de uitvoerend directeur en bestrijkt bijvoorbeeld de uitvoering van het internecontrolekader, met inbegrip van de resultaten van interne en externe audits, het externe-evaluatiesysteem en de resultaten voor prestatie-indicatoren, evenals financiële en HR-gegevens.

Het activiteitenverslag wordt door de raad van bestuur van EU-OSHA geanalyseerd en beoordeeld. Dit is een belangrijke stap in het evaluatieproces van de wijze waarop het agentschap zijn begroting voor dat jaar heeft uitgevoerd (het kwijtingsproces waarbij het Europees Parlement en de Raad betrokken zijn).

De geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslagen voor voorgaande jaren zijn te bekijken op onze publicatiepagina.