2016 — Europees jaar van de bestrijding van het geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen is een groot probleem in de Europese Unie (EU): een op de drie vrouwen heeft te maken gehad met seksueel en/of lichamelijk geweld. Gendergerelateerd geweld is een schending van de fundamentele rechten van de vrouw, wat betreft de menselijke waardigheid, gelijkheid en toegang tot de rechter en is een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten. Deze vorm van geweld kent geen geografische, economische, culturele of sociale grenzen. Het Europees Jaar van de bestrijding van het geweld tegen vrouwen 2016 streeft ernaar om dit belangrijke obstakel voor gendergelijkheid in de EU aan te pakken.

Geweld tegen vrouwen betreft alle vormen van gendergerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade voor vrouwen. Dit omvat ook bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt. Bovendien worden vrouwen onevenredig zwaar getroffen door bepaalde geweldsmisdrijven, zoals seksueel geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, stalking en huiselijk geweld.

De Europese Jaren hebben tot doel open dialoog en debat te bevorderen, zowel in als tussen de landen van de EU. Het Europees Jaar van de bestrijding van het geweld tegen vrouwen 2016 zal de bewustmakingsinspanning van de EU op het gebied van gendergerelateerd geweld versterken en een openere melding van het probleem bevorderen. Het jaar zal tevens in het teken staan van de ontwikkeling van praktische maatregelen ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen en het opstellen van nieuwe beleidsdoelstellingen voor de lange termijn.

Kom meer te weten over het Europees Jaar van de bestrijding van het geweld tegen vrouwen 2016.

Artikel in OSHwiki over seksuele intimidatie en victimisatie: wat er op de werkvloer gebeurt

Infographic over seksuele intimidatie op het werk

Vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk

Europees Instituut voor gendergelijkheid