Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe NetworkHet Enterprise Europe Network (EEN) is een Europees vlaggenschipinitiatief dat is opgezet om innovatie- en zakelijke steun te verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie. Het EEN, dat onderdeel uitmaakt van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie, is een 'one-stop shop' waar bezoekers informatie over EU-beleid en -wetgeving en financieringsmogelijkheden kunnen vinden, alsmede hulp kunnen krijgen bij het vinden van zakenpartners en het ontwikkelen van capaciteiten op het gebied van onderzoek en innovatie. Het omvat ongeveer 600 partnerorganisaties in 53 landen, die een breed scala aan diensten aanbieden aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Het communicatiepartnerschapproject (CPP) is opgezet om het midden- en kleinbedrijf (mkb) bewuster te maken van het belang van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en ondernemingen uit deze sector eenvoudig toegang te bieden tot praktische informatie en nuttige contacten op nationaal en regionaal niveau, bijvoorbeeld door nationale bijeenkomsten met partners, bewustmakingsevenementen en andere activiteiten zoals de VGW-awards van het EEN.

De leden van het EEN behoren samen met het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW), het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme) en de nationale focal points van EU-OSHA tot de belangrijkste partners die EU-OSHA helpen om zijn doelstellingen te behalen.

Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

Het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW) heeft de opdracht om een groeivriendelijk kader voor Europese ondernemingen te bevorderen. Dit directoraat-generaal speelt een cruciale rol in de Europa 2020-agenda voor slimme, duurzame en inclusieve groei en is de dienst van de Europese Commissie die onder andere verantwoordelijk is voor het voltooien van de interne markt voor goederen en diensten, het stimuleren van ondernemerschap en groei en het vereenvoudigen van de toegang tot financiering voor het mkb.

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen

Het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme) is door de Europese Commissie opgericht om belangrijke onderdelen van verschillende EU-programma's voor haar te beheren, waaronder het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (COSME), het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE), Horizon 2020 en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV).

Dit agentschap streeft ernaar een bijdrage te leveren aan het creëren van een Europese economie die concurrerender is, efficiënter gebruikmaakt van hulpbronnen en gebaseerd is op kennis en innovatie.

Ambassadeurs voor veiligheid en gezondheid op het werk van het Enterprise Europe Network en hun rol

Award voor veiligheid en gezondheid op het werk van het Enterprise Europe NetworkSinds 2009 werkt het EEN samen met EU-OSHA om het mkb en micro-ondernemingen bewuster te maken van veiligheid en gezondheid op het werk. Deze taak wordt uitgevoerd door nationale, door het EEN benoemde VGW-ambassadeurs. Hun rol bestaat uit het coördineren van activiteiten, op nationaal niveau promoten van VGW in het mkb en jaarlijks verslag uitbrengen aan EU-OSHA over hun VGW-activiteiten.

Bekijk het volledige overzicht van VGW-ambassadeurs van het EEN

De werkgroep van het communicatiepartnerschap (CPWG), bestaande uit drie nationale focal points, drie VGW-ambassadeurs van het EEN en vertegenwoordigers van EU-OSHA, DG GROW en Easme, houdt zich binnen het CCP voornamelijk bezig met het geven van strategisch en deskundig advies over de tenuitvoerlegging van en het toezicht op de strategie van EU-OSHA met betrekking tot communicatiepartnerschappen.

Award voor veiligheid en gezondheid op het werk van het Enterprise Europe Network

De VGW-award van het EEN maakt deel uit van de campagne 'Een gezonde werkplek' van EU-OSHA en is bedoeld om het bewustzijn van VGW bij het mkb te verhogen en VGW in deze sector te promoten. De EEN-leden van de 27 lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen worden verzocht projecten te nomineren die een betere gezondheid en veiligheid op het werk in het mkb helpen bevorderen en in een van de volgende categorieën vallen: activiteiten en evenementen ter bevordering van VGW; netwerkopbouw; en communicaties en publicaties in gedrukte vorm of online.

De VGW-award van het EEN wordt iedere twee jaar uitgereikt.

2013 | 2014/15 | 2016/17 2018/19