Tijd voor actie: EU-OSHA lanceert campagne om het meest voorkomende beroepsgerelateerde gezondheidsprobleem aan te pakken

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 12/10/2020 - 15:00 For immediate release - 12/10/2020 - 15:00

Tijd voor actie: EU-OSHA lanceert campagne om het meest voorkomende beroepsgerelateerde gezondheidsprobleem aan te pakken

Rugpijn? Nekpijn veroorzaakt door het werk? U bent niet de enige die er last van heeft. Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft het startsein gegeven voor zijn campagne 2020-2022, “Gezond werk: verlicht de last!”, die zich toespitst op beroepsgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat. De lancering van de campagne markeert het begin van een reeks evenementen en activiteiten om de aandacht te vestigen dit probleem — dat miljoenen werknemers in heel Europa treft — en de juiste aanpak hiervan.

Het zorgen voor een optimale werkomgeving is van cruciaal belang voor de gezondheid en het welzijn van de beroepsbevolking en is daarom een verplichting voor alle werkgevers. Nu de pandemie gevolgen heeft voor onze manier van leven en werken, hebben we allemaal baat bij de richtsnoeren en hulpmiddelen die vandaag zijn gepubliceerd.

Ongeveer drie op de vijf werknemers hebben aandoeningen aan het bewegingsapparaat en deze aandoeningen zijn nog steeds het meest voorkomende beroepsgerelateerde gezondheidsprobleem in Europa, dat werknemers in alle functies en sectoren treft. Dit ondanks preventiewetgeving en -initiatieven. Repeterende bewegingen maken, langdurig zitten en zware lasten tillen zijn slechts enkele van de risicofactoren voor deze aandoeningen, die de spieren, gewrichten, pezen of botten kunnen treffen. Deze aandoeningen hebben duidelijk een negatief effect op de kwaliteit van leven van werknemers.

Tijdens een persconferentie in Brussel ter gelegenheid van de officiële start van de campagne benadrukte Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale rechten, dat het dringend noodzakelijk is actie te ondernemen:

De Commissie steunt de campagne die vandaag door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) is gelanceerd om beroepsgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat aan te pakken van ganser harte. Het zorgen voor een optimale werkomgeving is van cruciaal belang voor de gezondheid en het welzijn van de beroepsbevolking en is daarom een verplichting voor alle werkgevers. Velen van ons — drie op vijf — hebben als gevolg van ons werk last van rugpijn, stijve spieren of een pijnlijke nek. Dit kan ons dagelijks leven en onze productiviteit ernstig beïnvloeden en schadelijk zijn voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Nu de pandemie gevolgen heeft voor onze manier van leven en werken, hebben we allemaal baat bij de richtsnoeren en hulpmiddelen die vandaag zijn gepubliceerd.

Het welslagen van de campagne vraagt de inzet van de uitgebreide pan-Europese netwerken van EU-OSHAnationale focal points, officiële campagnepartners, mediapartners en het Enterprise Europe Network — die de campagne en de campagneboodschappen in heel Europa zullen promoten, in het bijzonder onder micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

Eveneens van onschatbare waarde is de steun van de sociale partners en de Europese instellingen. Zo onderkent het Duitse voorzitterschap van de Raad de noodzaak om aandoeningen aan het bewegingsapparaat aan te pakken en wil het hieraan zijn medewerking verlenen. Hubertus Heil, de Duitse federale minister van Arbeid en Sociale Zaken, sprak als volgt:

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat komen in elk land in Europa voor. Wij worden er allemaal op verschillende manieren mee geconfronteerd. Daarom moeten deze aandoeningen worden aangepakt op elke Europese werkplek, van fabrieksvloeren en kapsalons tot ziekenhuizen en kantoren. Wij steunen dan ook ten volle de campagne “Gezond werk: verlicht de last!”.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat gaan ook gepaard met aanzienlijke kosten voor werkgevers en de nationale zorgstelsels. Christa Sedlatschek, uitvoerend directeur van EU-OSHA, benadrukte het volgende:

Werknemers met aandoeningen aan het bewegingsapparaat worden niet alleen met lijden geconfronteerd, maar moeten het daarnaast stellen zonder vele voldoening gevende aspecten van hun privé- en beroepsleven. Deze werknemers zijn vaker en voor langere perioden afwezig van werk, zijn mogelijk minder productief op het werk en treden vaak vervroegd uit.  Dit is slecht nieuws voor bedrijven en een enorme last voor de nationale economieën. Deze campagne zal duidelijk maken dat een vroegtijdige interventie en revalidatie essentieel en volledig mogelijk zijn. Wanneer wij nu samenwerken en goede praktijken invoeren, kunnen we aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij toekomstige generaties voorkomen.

Maatregelen om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen en te beheersen zijn vaak eenvoudig en niet duur. Dit is een van de voornaamste boodschappen van de campagne “Gezond werk: verlicht de last!”. De campagne is bedoeld voor werknemers en werkgevers in alle sectoren, met speciale aandacht voor sectoren met grote risico’s, zoals de gezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie.

Werknemers met chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat ondersteunen zodat zij kunnen blijven werken is ook een belangrijk aandachtspunt, evenals de noodzaak om te kijken naar psychosociale risico’s en diversiteit onder werknemers en om een gezamenlijke aanpak vast te stellen voor het beheersen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, waarbij werknemers, werkgevers, zorgverleners en andere belanghebbenden worden betrokken.

Speciale aandacht zal uitgaan naar opkomende risico’s, bijvoorbeeld van digitalisering en nieuwe technologieën en manieren voor het organiseren van het werk. Dit komt op een uitgelezen moment, aangezien vele werknemers door COVID-19 het kantoor hebben moeten verlaten en thuis moeten werken. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en thuiswerken vormen een prioriteit van de campagne.

Links:

Notes to editor:

Campagne voor een gezonde werkplek 2020-2022

De campagne voor een gezonde werkplek 2020-2022, met als titel “Gezond werk: verlicht de last!”, heeft tot doel de aandacht te vestigen op werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) en informatie te verspreiden over hoe zij kunnen worden voorkomen en beheerst. De campagne wordt op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA en ondersteund door de officiële campagne- en mediapartners en door het Enterprise Europe Network. De campagne heeft zes hoofddoelen:

  • meer bekendheid geven aan het belang van preventie van SSA’s door het verstrekken van feiten en cijfers over blootstelling aan de risico’s op deze aandoeningen en de gevolgen daarvan voor werknemers, ondernemingen en de samenleving;
  • bevorderen van risicoanalyses en proactieve beheersing van SSA’s door beschikbaarstelling van passende tools, informatie, audiovisueel materiaal en andere hulpmiddelen;
  • laten zien dat SSA’s iedereen kunnen treffen, maar dat zij ook met succes kunnen worden aangepakt;
  • vergroten van kennis over nieuwe en opkomende risicofactoren voor SSA’s;
  • meer bekendheid geven aan het belang van de ondersteuning van werknemers met chronische SSA’s met het oog op hun re-integratie en behoud op de werkplek, en laten zien hoe dit kan worden bereikt;
  • stimuleren van effectieve samenwerking tussen verschillende partijen door hen samen te brengen en de uitwisseling van informatie en goede praktijken te bevorderen.

Hoogtepunten van de campagne zijn onder meer de Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk (oktober 2020, 2021 en 2022), een evenement voor uitwisseling van goede praktijken in maart 2022, en de uitreiking van de Awards voor goede praktijken en de topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” (beide in november 2022).

Over EU-OSHA

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

Share this on: