Veilige en gezonde werkplekken in Europa: EU-OSHA onthult laatste trends op EU-top over veiligheid en gezondheid op het werk 2023

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Veilige en gezonde werkplekken in Europa: EU-OSHA onthult laatste trends op EU-top over veiligheid en gezondheid op het werk 2023

Vandaag publiceert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zijn toonaangevende verslag Veiligheid en gezondheid op het werk in Europa: stand van zaken en trends in 2023 op de Top over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in Stockholm in 2023. Het geeft een uitgebreid overzicht van de stand van zaken en de contextuele ontwikkelingen op het gebied van VGW in de Europese Unie in de afgelopen jaren en biedt inzicht in opkomende trends.

In het verslag van EU-OSHA “Veiligheid en gezondheid op het werk in Europa: stand van zaken en trends in 2023” wordt een essentiële analyse gegeven van de punten waarop de situatie op de werkvloer in de EU is verbeterd, maar ook waar we nog veel werk te verzetten hebben, aldus Nicolas Schmit

Zo zijn de niet-dodelijke arbeidsongevallen in de EU tussen 1998 en 2019 bijvoorbeeld met 58 % en de dodelijke ongevallen met 57 % afgenomen. Verbeterde preventiemaatregelen, samen met economische ontwikkelingen en verschuivingen in het personeelsbestand hebben bijgedragen tot deze verminderingen. Het grootste deel van deze daling vond echter plaats vóór 2010 en de cijfers zijn de afgelopen jaren gestagneerd,” meldt William Cockburn, uitvoerend directeur ad interim van EU-OSHA. Het verslag geeft ook een overzicht van mogelijke verbeteringen, stagnerende en onduidelijke ontwikkelingen en zorgpunten zoals niet-standaard soorten werk, onvolledige naleving van de VGW-regelgeving of lichamelijke inactiviteit, en toekomstige uitdagingen.

Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, nam het verslag in ontvangst: “Gezondheid en veiligheid op het werk zijn een essentieel onderdeel van de activiteiten van elke organisatie. Veranderingen op de werkplek als gevolg van de COVID-crisis, de groene, digitale en demografische transities en de wetenschappelijke en technologische vooruitgang hebben ertoe geleid dat de Commissie in juni 2021 een nieuw strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk heeft vastgesteld voor de periode 2021 – 2027. Het verslag van EU-OSHA “Veiligheid en gezondheid op het werk in Europa: stand van zaken en trends in 2023” biedt u een essentiële analyse van de punten waarop de situatie op de werkvloer in de EU is verbeterd, maar ook waar we nog veel werk te verzetten hebben.

EU-OSHA hoopt dat deze publicatie een aanzienlijke invloed zal hebben op het toekomstige beleid en toekomstige benaderingen voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers in Europa. De gegevens kunnen per land eenvoudig worden bekeken en geanalyseerd met behulp van de datavisualisatietool “VGW-barometer”.

De Top over veiligheid en gezondheid op het werk vindt plaats op 15 en 16 mei 2023 in Stockholm, Zweden. Dit evenement, dat wordt georganiseerd door de Europese Commissie en het Zweedse EU-voorzitterschap, brengt EU-instellingen, lidstaten, sociale partners en andere belanghebbenden bij elkaar. EU-OSHA gaat actief met de deelnemers in gesprek over de eerste lessen die uit het strategisch EU-kader zijn getrokken, waaronder de vooruitgang die is geboekt met de “vision zero”-aanpak met betrekking tot werkgerelateerde sterfgevallen. Andere onderwerpen zijn mentale gezondheid in het beroepsleven, de rol van de sociale partners, de gevolgen van hittegolven en klimaatverandering op het gebied van VGW en de evaluatie van nationale strategieën op het gebied van VGW.

In het licht van de publicatie “The Impact of Climate Change and Heatwaves on OSH” presenteert EU-OSHA een leidraad over VGW en warmtestress met praktische richtsnoeren voor het beheersen van de risico’s die gepaard gaan met werken in de hitte en informatie over wat te doen als een werknemer aan een hittegerelateerde ziekte of hittegerelateerd gezondheidsprobleem begint te lijden. 

 

Links:

 

Ontwikkeling van het totale aantal niet-dodelijke arbeidsongevallen en incidentiecijfers (ongevallen per 100 000 werknemers), 1998 en 2019 – Eurostat

Gegevens voor 1998: Statistics in focus, Thema 3-16/2001: Eurostat: Arbeidsongevallen in de EU 1998-1999. Gegevens voor 2019: Eurostat: Arbeidsongevallen naar geslacht en ernst (NACE Rev. 2-activiteit Totaal); Niet-dodelijke arbeidsongevallen naar NACE Rev. 2-activiteit en geslacht

Notes to editor:

Over EU-OSHA

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

https://osha.europa.eu/nl