Persberichten
VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING - 05/06/2019 - 12:00

Een eerbetoon aan 25 jaar EU-OSHA en zijn netwerk van partners

EU-OSHA organiseert op 5 juni in Bilbaoeen evenement voor het vieren van 25 jaar samenwerken aan een veilig en gezond Europa. Het evenement biedt de mogelijkheid om alle personen die in de afgelopen 25 jaar met het agentschap hebben gewerkt, te bedanken en om zijn vele opmerkelijke prestaties onder de aandacht te brengen.

EU-OSHA – ook bekend als "het Agentschap van Bilbao" – verwelkomt zijn netwerk van partners, hoogwaardigheidsbekleders en huidige en vroegere personeelsleden bij het evenement in de stad die het agentschap met trots zijn thuisbasis noemt. EU-OSHA brengt hulde aan al zijn medewerkers en hun inzet in de afgelopen 25 jaar, met toespraken en paneldiscussies.

Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, feliciteert EU-OSHA en resumeert het belang van deze mijlpaal voor het agentschap: "Vijfentwintig jaar geleden werd EU-OSHA opgericht om ervoor te zorgen dat de veiligheids- en gezondheidswetgeving en goede praktijken bij de toepassing ervan bij iedereen, en in het bijzonder bij werknemers en werkgevers, bekend zijn."

Tijdens twee paneldiscussies wordt stilgestaan bij de bereikte successen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in Europa in de afgelopen 25 jaar en wordt vooruitgekeken naar de toekomst. Enkele onderwerpen die aan bod komen, zijn: de beweegredenen voor de oprichting van EU-OSHA, diens proactieve aanpak van digitale technologie, de uitdagingen en kansen die de uitbreiding van de EU met zich brengt en het revolutionaire karakter van de Europese pijler van sociale rechten. De deelnemers staan ook stil bij het succes van de speerpuntprojecten van EU-OSHA, zoals de campagnes voor een gezonde werkplek, OiRA en Esener, in het bijzonder hun belangrijke rol bij de ondersteuning van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

Dr. Christa Sedlatschek, uitvoerend directeur van EU-OSHA, zegt: "Een van de belangrijke prestaties van EU-OSHA is dat het agentschap nu zo goed voeling heeft met bedrijven in heel Europa. Speerpuntprojecten zoals Esener versterken deze verbondenheid nog verder door de behoeften van bedrijven en hun werknemers vast te stellen."

Voormalig directeur van EU-OSHA dr. Jukka Takala benadrukt dat het van belang is voortdurende ondersteuning te bieden en huidige en toekomstige uitdagingen op VGW-gebied aan te pakken, een van de belangrijke boodschappen van het agentschap: "Goede gezondheid en veiligheid op het werk staat gelijk aan economisch succes. Wij moeten deze boodschap overbrengen op politici, een mentaliteitswijziging bewerkstelligen en het langetermijndenken veranderen."

Iedereen is het erover eens dat de pan-Europese partnerschappen en de tripartiete werkwijze van het agentschap de sleutel vormen tot zijn succes. Zoals de heer Hans-Horst Konkolewsky, voormalig directeur van EU-OSHA, opmerkt: "Het Agentschap heeft aangetoond dat het concept waarop het is gebaseerd – een tripartiet agentschap met een netwerk van focal points en partners in lidstaten en partnerlanden – doeltreffend is. Dit concept heeft bijgedragen tot een gemeenschappelijke opvatting over wat we willen bereiken bij de bescherming van werknemers."

Livestream beschikbaar op woensdag 5 juni om 15.30 uur MET

Bekijk het videobericht van commissaris Thyssen

Blijf op de hoogte van de feestelijke activiteiten rond ons 25-jarig bestaan via de speciale webpagina

Opmerkingen voor de redactie: 
1.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

2.

In 2019 viert EU-OSHA zijn 25-jarig bestaan — 25 jaar samenwerking voor een veilig en gezond Europa. Naar aanleiding van dit jubileum staat het Agentschap even stil bij de belangrijke mijlpalen en verwezenlijkingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en werpt het ook een blik op de VGW-uitdagingen die nog voor ons liggen. Om deze jarenlange inzet voor veiligere en gezondere werkplekken in Europa te vieren, worden het hele jaar door diverse activiteiten georganiseerd en informatie verspreid. Op de webpagina over ons 25-jarig bestaan leest u meer over de activiteiten en evenementen die in 2019 plaatsvinden om dit jubileum te vieren. Volg de hashtag #EUOSHA25.