You are here

Persberichten
VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING - 21/06/2016 - 01:45

Meer dan 100 partners in heel Europa zullen zich inzetten voor "Gezond werk, voor alle leeftijden"

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft bevestigd dat de eerste groep officiële campagnepartners en mediapartners zich heeft aangesloten bij de pan-Europese campagne 2016-2017 "Gezond werk, voor alle leeftijden". Het netwerk van officiële campagnepartners bestaat uit Europese en internationale bedrijven en organisaties uit diverse sectoren, werkgevers- en werknemersfederaties, technologieplatforms, niet-gouvernementele organisaties en multinationals. Mediapartners van de campagne helpen eveneens mee mensen bewuster te maken via hun artikelen en het internet.

27 % van de EU-werknemers denkt zij niet hetzelfde werk te kunnen doen tot hun zestigste. Wij moeten het arbeidsleven van alle generaties werknemers verbeteren door duurzaam werk en gezond ouder worden te bevorderen.

De campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" is gericht op een duurzaam arbeidsleven in het kader van de vergrijzende beroepsbevolking van Europa. Preventie gedurende het gehele arbeidsleven is een belangrijke boodschap. Risicobeoordeling vormt daarbij de basis voor het voorkomen van arbeidsongevallen en -ziekten, in combinatie met arbeidsrevalidatie, herintegratie op de werkvloer en een leven lang leren.

 

Dr. Christa Sedlatschek, directrice van EU-OSHA, legt uit hoe belangrijk de campagnepartners zijn: "27 % van de EU-werknemers denkt niet hetzelfde werk te kunnen doen tot hun zestigste. Wij moeten het arbeidsleven van alle generaties werknemers verbeteren door duurzaam werk en gezond ouder worden te bevorderen. Risicopreventie ligt hieraan ten grondslag. Door zich aan te sluiten bij de campagne 2016-2017 kunnen organisaties het goede voorbeeld geven en het voortouw nemen bij praktische oplossingen voor leeftijdsmanagement op de werkvloer. Hun bijdrage is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de campagne een zo groot mogelijk publiek bereikt."

 

De eerste groep deelnemende officiële campagnepartners bestaat grotendeels uit organisaties die hun engagement hernieuwen na hun succesvolle deelname aan de campagne 2014-2015 "Gezond werk is werk zonder stress!". Zij genieten de vele voordelen die het partnerschap biedt, zoals meer zichtbaarheid, campagnetools en -materialen, netwerkvorming en wederzijds leren.

 

Luca VISENTINI, secretaris-generaal van het EVV (Europees Verbond van Vakverenigingen), vertelde over hun verwachtingen als officiële campagnepartner: "Het EVV verwacht dat de campagne mensen bewuster zal maken van de noodzaak om werknemers en veiligheidscommissies te betrekken bij meer preventie op elke leeftijd en werkplek en van de noodzaak van maatregelen op wetgevingsniveau om arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren."

 

Markus J. BEYRER, directeur-generaal van BUSINESSEUROPE, over de deelname van zijn organisatie aan de campagne: "We moeten bekijken hoe werknemers langer kunnen blijven werken en gezond en productief kunnen blijven gedurende hun gehele arbeidsleven. Tegelijkertijd moeten we vermijden te generaliseren en mensen te stereotyperen op grond van hun leeftijd. Wij hopen dat de campagne werkgevers zal helpen met nuttige informatie en tools op dit terrein."

 

Officiële campagnepartners hebben ook de mogelijkheid aan talrijke evenementen en activiteiten deel te nemen, zoals mee te dingen naar de awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek in de speciale categorie voor campagnepartners. Gedurende de looptijd van de campagne zullen de partners regelmatig ook zelf evenementen organiseren voor het uitwisselen van goede methoden en ervaringen. Deze evenementen bieden organisaties de gelegenheid te discussiëren en succesvolle praktijken bij VGW-beheer met betrekking tot ouder worden op het werk van elkaar te leren.

 

Er wordt een tweede golf van campagnepartners verwacht in het najaar van 2016. EU-OSHA moedigt belangstellende partijen aan zich online aan te melden. Dit kan nog tot september 2016.

 

De mediapartners die zich tot dusver bij de campagne hebben aangesloten, zijn onder andere journalisten en redacteurs die betrokken zijn bij veiligheid en gezondheid op het werk in Europa. Zij wenden hun netwerken en artikelen, het internet en social media-kanalen aan om de campagne en de campagneboodschappen te promoten. Verder organiseren zij evenementen, voegen campagnemateriaal bij opleidingscursussen, promoten de competitie voor Europese awards voor goede praktijken en moedigen zij nominaties aan.

 

Links:

 

Officiële campagnepartners van de campagne 2016-2017:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

Officiële mediapartners van de campagne 2016-2017:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden) (2015), ‘Zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden - 2015’.

Opmerkingen voor de redactie: 
1.

Met de campagne Gezond werk, voor alle leeftijden 2016-2017 wordt meer aandacht gevraagd voor het belang van een goed beheer van veiligheid en gezondheid op het werk en risicopreventie gedurende het beroepsleven en van de aanpassing van het werk aan de individuele capaciteiten, zowel aan het begin als aan het einde van de loopbaan van een werknemer. Net als bij voorgaande campagnes voor een gezonde werkplek wordt deze campagne op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA en ondersteund door officiële campagne- en mediapartners.

De campagne is op 15 april 2016 van start gegaan. Belangrijke datums op de campagnekalender zijn onder andere de Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk (oktober 2016 en 2017) en de uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek (april 2017). De campagne wordt afgesloten met de topbijeenkomst 'Een gezonde werkplek' (november 2017), waar iedereen die een bijdrage aan de campagne heeft geleverd samen met EU-OSHA stil zal staan bij de resultaten van de campagne en de daaruit getrokken lessen.

2.

De tweejarige campagnes voor een gezonde werkplek bestrijken meer dan 30 Europese landen en worden erkend als de grootste campagnes voor veiligheid en gezondheid op het werk in hun soort die er in de wereld gehouden worden. De kernboodschap is dat een succesvol beheer van veiligheid en gezondheid op het werk goed is voor werknemers, voor de zaak en voor de gehele samenleving.

3.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) draagt ertoe bij om werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap onderzoekt, ontwikkelt en verspreidt betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en organiseert voorlichtingscampagnes in heel Europa. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en gevestigd in het Spaanse Bilbao. Het brengt niet alleen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, regeringen van de lidstaten, werkgevers- en werknemersorganisaties bij elkaar, maar ook vooraanstaande deskundigen uit alle 28 lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu