You are here

Persberichten
VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING - 26/06/2018 - 01:30

Ruim 100 partners zetten zich in voor de campagne "Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan"

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) maakt de officiële campagne- en mediapartners bekend die zich hebben aangesloten bij de pan-Europese campagne 2018-2019 voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) - "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan". De steun van deze partners is van doorslaggevend belang voor het succes van de campagne, en de partners op hun beurt kunnen profiteren van een scala van kansen en voordelen.

Partners die zich aansluiten bij de campagne kunnen hun eigen werkwijzen verbeteren door hun voordeel te doen met het uitgebreide materiaal voor goede praktijken en de uitstekende mogelijkheden om te netwerken en ervaringen te delen."

EU-OSHA is verheugd de officiële campagnepartners voor de campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek te kunnen verwelkomen. Veel bestaande partners hebben opnieuw toegezegd zich te blijven inzetten voor het verbeteren van VGW in Europa. Zij blijven daardoor ook profiteren van de vele kansen die deelname met zich meebrengt: meer zichtbaarheid, prioritaire toegang tot campagnetools en -materialen, netwerken en de mogelijkheid om deel te nemen aan de uitwisseling van goede praktijken. We zijn bovendien bijzonder blij met de grote groep van mediapartners die ons graag helpen onze campagneboodschappen te verspreiden en via hun kanalen onder de aandacht te brengen.

Dr. Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA, benadrukt het belang van dergelijke partnerschappen voor de campagne: "Onze partners zijn van essentieel belang voor het succes van deze campagne. Zij kunnen immers het goede voorbeeld geven en zo invloed uitoefenen op zowel werknemers als werkgevers. Bij 38 % van de betrokken bedrijven in de EU [1] moet blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek worden geëlimineerd, of moet er zodanig mee worden omgegaan dat de veiligheid en gezondheid van werknemers niet in het gedrang komen en dat het economische succes van bedrijven en de samenleving wordt gewaarborgd. Partners die zich aansluiten kunnen hun eigen werkwijzen verbeteren door hun voordeel te doen met het uitgebreide materiaal voor goede praktijken en de uitstekende mogelijkheden om te netwerken en ervaringen te delen."

De campagnepartners worden bij tal van activiteiten betrokken - van de distributie van campagnemateriaal en persoonlijke gesprekken met werknemers tot bijdragen aan evenementen voor de uitwisseling van goede praktijken en samenwerking met nationale focal points. Ze kunnen ook profiteren van de online tools en middelen van EU-OSHA voor het beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek, zoals:

De campagnepartners zijn inmiddels druk bezig met het plannen van een reeks aansprekende activiteiten voor de komende maanden, variërend van een werkplek-quiz over gevaarlijke stoffen tot conferenties en workshops waar de campagneboodschappen zowel binnen Europa als daarbuiten voor het voetlicht worden gebracht.

De campagne "Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan" is bedoeld om, met steun van de campagnepartners en onder leiding van EU-OSHA:

  • het bewustzijn te versterken dat een goede aanpak van gevaarlijke stoffen de voortdurende aandacht verdient;
  • heldere richtsnoeren te verstrekken over het wetgevingskader;
  • risicobeoordeling en een op preventie gerichte risicocultuur te bevorderen;
  • bedrijven te ondersteunen met praktische hulpmiddelen en voorbeelden van goede praktijken;
  • bewustzijn van de risico's die voortvloeien uit blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk te versterken;
  • groepen van werknemers met specifieke behoeften en verhoogde risiconiveaus aan te spreken.

De officiële campagnepartners

De campagnemediapartners

Ga naar de website voor de campagne “Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!”;
[1] Volgens de tweede editie van de Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (Esener-2) van EU-OSHA meldde 38 % van de ondernemingen dat er chemische of biologische stoffen in de vorm van vloeistoffen, dampen of stofdeeltjes op de werkplekken aanwezig waren.

Opmerkingen voor de redactie: 
1.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu