Neem deel aan de Europese Week van de campagne 'Gezond werk, voor alle leeftijden'

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 24/10/2016 - 07:00

Neem deel aan de Europese Week van de campagne 'Gezond werk, voor alle leeftijden'

De Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2016 - van 24 tot en met 28 oktober - gaat vandaag van start en vormt een belangrijk onderdeel van de campagne 'Gezond werk, voor alle leeftijden'. Met honderden evenementen die deze week in heel Europa plaatsvinden, benadrukken het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn netwerk van partners hoe belangrijk het is om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden tijdens het gehele arbeidsleven.

Dr. Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA: “27 % van de Europese werknemers verwacht niet in staat te zullen zijn om hetzelfde werk te doen op de leeftijd van 60 jaar" [1]. Daarom vormt preventie van arbeidsongevallen en slechte gezondheid de hoeksteen van onze campagne. Werkgevers moeten rekening houden met diversiteit onder het personeel en speciale aandacht schenken aan kwetsbare werknemers: jongere werknemers, oudere werknemers, personen met een handicap, vrouwen.”

In 2030 zal de groep werknemers ouder dan 55 jaar in veel EU-landen naar verwachting 30 % of meer van de totale beroepsbevolking uitmaken. Dit zal veranderingen met zich brengen voor werknemers, werkgevers en bedrijven. Bij een vergrijzende bevolking en dalende demografische cijfers is het van essentieel belang om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor alle werknemers tijdens het gehele arbeidsleven. Dit moet een gezonde en dynamische Europese beroepsbevolking waarborgen. EU-OSHA en zijn partners nemen het voortouw bij het bevorderen van een duurzaam arbeidsleven en het helpen van werkgevers om de voordelen te verkrijgen die oudere werknemers aan organisaties kunnen brengen.

 

EU-OSHA assisteert de campagnepartners bij hun inspanningen door talrijke gratis bronnen aan te bieden op de campagnewebsite. Zo er is onlangs een interactieve en gebruikersvriendelijke e-gids gepubliceerd in meer dan 30 landenspecifieke versies. Deze bevat begrijpelijke informatie en praktische richtsnoeren voor veiligheids- en gezondheidsbeheer met het oog op een vergrijzend personeelsbestand. De informatie is op elk land afzonderlijk afgestemd. Gebruikers kunnen de informatie aanpassen aan hun behoeften als werkgever, werknemer, personeelsmanager of arbodeskundige/preventiedeskundige.

 

Ook zijn vijf informatiebladen uitgebracht met een samenvatting van de voornaamste verslagen over het project 'veiliger en gezonder werk, voor alle leeftijden – veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de context van een vergrijzende beroepsbevolking). Hierin worden thema's behandeld zoals de voordelen die oudere werknemers kunnen brengen aan organisaties, de extra risico's waarmee vrouwen op de werkvloer worden geconfronteerd, stelsels voor arbeidsrevalidatie en herintegratie in heel Europa en een overzicht van beleidsmaatregelen en strategieën om de vergrijzende beroepsbevolking in Europa duurzaam inzetbaar te maken. In deze informatiebladen wordt onder meer benadrukt dat factoren zoals levensstijl of specifieke beroepsactiviteiten een belangrijkere rol kunnen spelen bij algemene gezondheids- en arbeidsrisico's dan leeftijd.

 

Het netwerk van de campagne voor een gezonde werkplek − met toonaangevende gezondheids- en veiligheidsorganisaties, bedrijven, werkgeversorganisaties, vakbonden en VGW-specialisten − biedt verschillende manieren om de campagneboodschappen in de loop van het campagnejaar en vooral in deze Europese Week te bespreken. Zo organiseren de focal points van EU-OSHA talrijke evenementen in meer dan 13 landen, zoals een conferentie in Oostenrijk (24 oktober) waarbij de mogelijkheden van diversiteit aan generaties op het werk worden gepresenteerd, of een evenement in Tsjechië (25 oktober) waarbij het laatste nieuws over VGW-wetgeving wordt bekendgemaakt. Dr Christa Sedlatschek, directrice van EU-OSHA, zal de bevindingen van belangrijke activiteiten van haar organisatie presenteren tijdens een conferentie in Slowakije, waarbij ook aandacht uitgaat naar nieuwe technologieën en werkgelegenheidsvormen. In Spanje is een vol programma gaande met meer dan 60 evenementen in 39 steden uit diverse regio's. Hiertoe behoren enkele creatieve initiatieven, zoals het evenement op de Canarische eilanden waarbij korte video's worden verzameld over verschillende generaties werknemers die goede veiligheids- en gezondheidspraktijken toepassen, getiteld '15 seconden gezond werk, voor alle leeftijden'.

 

De officiële campagnepartners steunen actief de Europese Week via allerlei activiteiten en initiatieven: De conferentie 'Safety in Action' (Veiligheid in actie), georganiseerd door DEKRA Insight, brengt veiligheidsleiders en -teams van internationale topbedrijven op 26 en 27 oktober samen in Antwerpen. Intussen heeft de Federation of the European Ergonomics Societies (FEES) de hele maand oktober gewijd aan het onderwerp ‘Ergonomie voor alle leeftijden’ om de mogelijkheden te tonen die ergonomie biedt voor het bevorderen van een gezond arbeidsleven.

 

Promotor BHP, een mediapartner uit Polen organiseert deze week de conferentie ‘Human Factor in Safety’ om instrumenten en ervaringen te delen die zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden in de mijnbouw, in de energiesector en in de metallurgische industrie.

 

De EU heeft een streefpercentage voor werkgelegenheid vastgesteld: 75 % van de EU-bevolking in de leeftijdscategorie van 20 tot 64 jaar zou tegen 2020 moeten werken. Leeftijdsbewuste VGW-praktijken en de zorg voor welzijn op het werk tijdens het gehele arbeidsleven zijn twee essentiële factoren voor het bereiken van dit doel. Bij alle activiteiten en evenementen in het kader van de Europese Week kunnen het netwerk van campagnepartners en andere werknemers en werkgevers beste praktijken uitwisselen en ideeën genereren om samen naar dit doel toe te werken.

 

Links:

  • De evenementen van de European Week
  • Raadpleeg de meertalige e-gids en ontdek hoe u veiligheid en gezondheid kunt beheren met het oog op een ouder wordend personeelsbestand.
  • Bezoek de campagnewebsite voor meer informatie over de campagne 'Gezond werk, voor alle leeftijden'.

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60". Eurofound (Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden) (2015), ‘Zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden - 2015’.

Notes to editor:

Gezond werk, voor alle leeftijden 2016-2017

Met de campagne Gezond werk, voor alle leeftijden 2016-2017 wordt meer aandacht gevraagd voor het belang van een goed beheer van veiligheid en gezondheid op het werk en risicopreventie gedurende het beroepsleven en van de aanpassing van het werk aan de individuele capaciteiten, zowel aan het begin als aan het einde van de loopbaan van een werknemer. Net als bij voorgaande campagnes voor een gezonde werkplek wordt deze campagne op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA en ondersteund door officiële campagne- en mediapartners.

De campagne is op 15 april 2016 van start gegaan. Belangrijke datums op de campagnekalender zijn onder andere de Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk (oktober 2016 en 2017) en de uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek (april 2017). De campagne wordt afgesloten met de topbijeenkomst 'Een gezonde werkplek' (november 2017), waar iedereen die een bijdrage aan de campagne heeft geleverd samen met EU-OSHA stil zal staan bij de resultaten van de campagne en de daaruit getrokken lessen.

Over EU-OSHA

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

Share this on: