Persberichten
VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING - 25/06/2019 - 01:15

OiRA, de innovatieve tool voor risicobeoordeling op de werkplek, wordt nu wereldwijd gebruikt

Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) is blij met de uitvoering van zijn project Online interactive Risk Assessment (OiRA – interactieve online-risicobeoordeling) bij de multinationale autofabrikant Daimler. De Duitse afdeling Veiligheid en Gezondheid van dit bedrijf heeft op basis van OiRA een eigen tool ontwikkeld die is toegesneden op de beoordeling van het risico op de werkplek binnen het bedrijf.

Het gebruik door zo'n groot multinationaal bedrijf levert OiRA meer bekendheid op en een sterkere reputatie als effectief risicobeoordelingsplatform.

EU-OSHA en Daimler zijn allebei voorstander van het mondiale project "Vision Zero" dat is gestoeld op het idee dat alle ongevallen, ziekten en schade op het werk te voorkomen zijn. Vanuit dat oogpunt werkt de Duitse afdeling Gezondheid en Veiligheid van Daimler samen met EU-OSHA om werkplekken zo veilig mogelijk te maken. Dr. Sedlatschek, uitvoerend directeur van EU-OSHA, benadrukt: "Het werk van Daimler dient niet alleen hun eigen specifieke behoeften op het gebied van risicobeoordeling, maar is ook van nut voor de bredere OiRA-gemeenschap. De softwaretoepassingen die Daimler heeft ontwikkeld, kunnen gemakkelijk worden aangepast en ingevoerd door andere organisaties, die daarmee tijd en geld kunnen besparen. Bovendien levert het gebruik door zo'n groot multinationaal bedrijf OiRA meer bekendheid op en een sterkere reputatie als effectief risicobeoordelingsplatform."

Samen met andere medewerkers van het agentschap en vertegenwoordigers van het Duitse netwerk van focal points heeft dr. Sedlatschek kortgeleden overleg gevoerd met de afdeling Gezondheid en Veiligheid van Daimler over de verdere uitrol en promotie van OiRA. De voortdurende verbetering en ontwikkeling van de OiRA-software is alleszins een gezamenlijk project, waarbij kennis en goede praktijken worden uitgewisseld tussen EU-OSHA, de OiRA-gemeenschap en EU- en nationale partners.

Waarom OiRA?

Oorspronkelijk is het OiRA-platform ontwikkeld om de nationale partners van EU-OSHA (zoals ministeries of arbeidsinspecties) te voorzien van sectorspecifieke en op de nationale situatie afgestemde risicobeoordelingstools voor de gezondheid en veiligheid op het werk.

Het OiRA-platform is in eerste instantie ontworpen met het oog op de behoeften van micro- en kleine ondernemingen, die vaak niet over de nodige middelen en kennis beschikken om risico's in verband met gezondheid en veiligheid op het werk effectief te beoordelen en te beheren. De OiRA-software kan gemakkelijk worden aangepast aan de behoeften van bedrijven van ieder formaat en uit alle sectoren.

Vier belangrijke redenen om OiRA te gebruiken:

  • OiRA is gratis en gebruiksvriendelijk.
  • OiRA biedt hulp en praktische oplossingen.
  • OiRA maakt een sectorspecifieke benadering van risicobeoordeling mogelijk.
  • OiRA kan bedrijven helpen met de naleving van wettelijke voorschriften.

Dat het succes van OiRA toeneemt is duidelijk: in 2018 zijn er meer dan 85 000 risicobeoordelingen uitgevoerd met behulp van OiRA-tools en zijn er meer dan twintig nieuwe tools online gepubliceerd, zodat er nu in totaal meer dan 160 tools zijn. Een aantal landen – Italië, Litouwen en Slovenië – raadt het gebruik van OiRA nu bovendien aan in de nationale wetgeving of de nationale strategieën omtrent gezondheid en veiligheid op het werk. Dergelijke steun voor OiRA op nationaal niveau – in combinatie met werk op EU-niveau en voorbeelden van goede praktijken op bedrijfsniveau – is essentieel om bewustzijn te creëren van de mogelijkheden van het OiRA-platform en om het gebruik ervan als onderdeel van het dagelijkse beheer van gezondheid en veiligheid op het werk door bedrijven in heel Europa aan te moedigen.

Links:

Opmerkingen voor de redactie: 
1.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu