Persberichten
VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING - 12/11/2019 - 14:00

Beste praktijken voor het beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek bevorderd tijdens Topbijeenkomst “Een gezonde werkplek”

Vandaag verwelkomt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) Europese belanghebbenden op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in het Spaanse Bilbao voor de Topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” 2019. Na weer een geslaagde tweejarige campagne vormt deze topbijeenkomst de perfecte gelegenheid om na te denken over de ervaringen en om beste praktijken voor het beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek uit te wisselen.

De betrokkenheid bij de campagne voor 2018-2019 was ongekend groot. De focal points van EU-OSHA hebben meer dan 350 activiteiten georganiseerd in ruim 30 landen, met in totaal meer dan 17 000 deelnemers.

Toonaangevende deskundigen en besluitvormers uit heel Europa op het gebied van VGW slaan de handen ineen met EU-instellingen en de nationale focal points, officiële campagnepartners, mediapartners en sociale partners van EU-OSHA om na te denken over de resultaten en ervaringen van de campagne “Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” voor 2018-2019. Op die manier wisselen zij kennis en beste praktijken uit en verkennen zij toekomstige strategieën voor een effectieve preventie en duurzaam beheer van gevaarlijke stoffen.

Veel Europese werknemers worden dagelijks blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, en het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen neemt toe. In onze meest recente Esener-3-enquête uit 2019 maakt 38 % van de Europese ondernemingen melding van potentieel gevaarlijke chemische of biologische stoffen op hun werkplek. [1] De campagne van EU-OSHA voor 2018-2019 was een groot succes omdat het bewustzijn van de risico’s voor werknemers is toegenomen en een cultuur van preventie werd bevorderd.

Christa Sedlatschek, uitvoerend directeur van EU-OSHA, benadrukt dat het Agentschap vastberaden is om een cultuur van risicopreventie te creëren en vertelt hoe dit terug te zien is in het succes van de campagne:

“De betrokkenheid bij de campagne voor 2018-2019 was ongekend groot. De focal points van EU-OSHA hebben meer dan 350 activiteiten georganiseerd in ruim 30 landen, met in totaal meer dan 17 000 deelnemers. De Topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” vormt de afsluiting van deze geslaagde campagne. We zullen echter doorgaan met het bieden van concrete hulpmiddelen en begeleiding voor onze doelgroepen en betrokken blijven bij het actieplan in verband met de routekaart voor kankerverwekkende stoffen.”

De parallelle workshops – georganiseerd om discussie tussen afgevaardigden te stimuleren – zijn gericht op:

  • preventiemaatregelen om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk zoveel mogelijk te beperken;
  • goede praktijken en interventies;
  • duurzaam beheer en vervanging van gevaarlijke stoffen in productieprocessen;
  • nieuwe uitdagingen voor effectieve preventie. 

Een hoogtepunt van de topbijeenkomst is de uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, waarmee de innoverende bijdragen van ondernemingen ten behoeve van VGW en de bevordering van beste praktijken worden beloond. Dit jaar zijn er tien organisaties die worden bekroond of een eervolle vermelding ontvangen voor hun proactieve en duurzame methoden om werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen.

In haar lezing vertelt Greet Schoeters van het Europees Milieuagentschap hoe we volgens haar de ervaringen uit het verleden kunnen gebruiken om de praktijk van de toekomst vorm te geven en te verbeteren.

Tijdens de slotsessie van het evenement wordt gekeken naar de lopende voorbereidingen voor de campagne Vertil je niet voor 2020-2022. Deze campagne – de eerste met een looptijd van drie jaar – is bedoeld om bewustzijn van werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat te creëren en dit wijdverbreide en zeer relevante probleem te helpen beheersen en voorkomen.

De topbijeenkomst wordt online gestreamd en alle parallelle sessies worden opgenomen en zijn te zien op de website van EU-OSHA.

Links:

[1] Eerste bevindingen — Derde Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (Esener-3), EU-OSHA, 2019, nog te verschijnen

Opmerkingen voor de redactie: 
1.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

2.

De campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019: “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” versterkt het bewustzijn van gevaarlijke stoffen op de werkplek en geeft informatie over manieren om de daarmee samenhangende risico's te voorkomen. De campagne is met name gericht op werknemers met specifieke behoeften en op doelgroepen die meer dan andere gevoelig zijn voor de risico's, zoals migrerende werknemers en jongeren. Net als bij voorgaande campagnes voor een gezonde werkplek wordt deze campagne op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA en ondersteund door officiële campagne- en mediapartners.

De campagne ging in april 2018 van start. Belangrijke datums op de campagnekalender zijn onder andere de Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk (oktober 2018 en 2019) en de uitreiking van de filmprijs "Een gezonde werkplek" (november 2018 en 2019). De campagne wordt afgesloten met de topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” (november 2019), waar iedereen die een bijdrage aan de campagne heeft geleverd samen met EU-OSHA stil zal staan bij de resultaten van de campagne en de daaruit getrokken lessen.