Awards voor goede praktijken: een onderscheiding voor een sterke inzet voor het voorkomen en beheersen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 12/04/2022 - 01:15

Awards voor goede praktijken: een onderscheiding voor een sterke inzet voor het voorkomen en beheersen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat

In het kader van de 15e awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek onderscheidt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) acht winnende inzendingen en acht verdere aanbevelenswaardige voorbeelden van hoe aandoeningen aan het bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen – SSA’s) succesvol kunnen worden aangepakt. Bedrijven en organisaties uit heel Europa laten de vele voordelen zien van een veiligere en gezondere werkplek waar alle medewerkers inbreng hebben. 

Bij actieve participatie worden de werknemers die het werk uitvoeren, betrokken bij zowel het in kaart brengen van de risicofactoren voor SSA’s als het voorstellen van preventieve maatregelen. William Cockburn, interim-directeur van EU-OSHA

De awards zijn een van de hoogtepunten van de Europese campagne Gezond werk: verlicht de last! van EU-OSHA en zijn bedoeld om erkenning te geven aan kleine en grote ondernemingen en organisaties uit allerlei bedrijfstakken in Europa die SSA’s actief voorkomen en beheersen door middel van doeltreffende benaderingen voor het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk.

William Cockburn, interim-directeur van EU-OSHA, benadrukt de noodzaak om werknemers te betrekken bij risicobeoordeling en preventie: “Bij actieve participatie worden de werknemers die het werk uitvoeren, betrokken bij zowel het in kaart brengen van de risicofactoren voor SSA’s als het voorstellen van preventieve maatregelen. Werknemers op de werkvloer hebben grondige kennis van en ervaring met de manier waarop het werk gedaan wordt en wat dit voor hen betekent. Het is een goed idee om hen te betrekken bij alle stappen om SSA’s te voorkomen.”

De awards gaan naar de volgende acht organisaties:

 • Universitätsklinikum AKH Wien, het grootste ziekenhuis in Oostenrijk, heeft werknemers met succes betrokken bij de ontwikkeling van maatregelen ter voorkoming van SSA’s;
 • Swissport Cyprus Ltd heeft een geavanceerd pak (een draagbaar exoskelet) getest, verder ontwikkeld en aangeschaft ter ondersteuning van handmatige werkzaamheden op de internationale luchthavens van Larnaka en Paphos;
 • het Duitse multinationale softwarebedrijf SAP SE heeft een uitgebreide kennisbank ontwikkeld om ergonomisch werken te bevorderen en SSA’s te voorkomen;
 • F&F Ltd, een familiebedrijf dat snoep produceert in Hongarije, heeft op ergonomische beginselen gebaseerde technische aanpassingen van zijn productielijn ontwikkeld om een gezondere werkplek te creëren en SSA’s te voorkomen;
 • Servizi Italia Spa, een aanbieder van was- en sterilisatiediensten voor de gezondheidssector, heeft op de werkvloer innovatieve werkmethoden en doeltreffende wijzigingen ingevoerd om SSA’s te voorkomen en voor meer bewustzijn en kennis rond ergonomische risico’s gezorgd;
 • het Letse metaalbedrijf SIA Silkeborg Spaantagning Baltic heeft in samenwerking met het personeel een veilige en ergonomische werkvloer gecreëerd door praktische oplossingen te gebruiken voor het tillen en verplaatsen van zware lasten;
 • Vónin Lithuania, UAB is een fabrikant van professioneel vistuig die schouderklachten onder werknemers tot een minimum heeft weten terug te dringen door voor alle personeelsleden ergonomietrainingen in te voeren;
 • de Sloveense verzekeringsmaatschappij Zavarovalnica Triglav, d. d. heeft een strategische aanpak op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek ontwikkeld om het fysieke en mentale welzijn van haar personeel zoveel mogelijk te bevorderen.

Nog eens acht organisaties kregen een eervolle vermelding: Rohrdorfer Transportbeton GmbH, een fabrikant van bouwmaterialen uit Oostenrijk; GZA Ziekenhuizen uit België; Suomen Nestlé Oy, een Finse producent van kindervoeding; Siun sote, de regionale instantie voor maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg in Noord-Karelië, Finland; de Italiaanse garenproducent Zegna Baruffa Lane Borgosesia SpA; het Nederlandse schoonmaakbedrijf Hago Next; de Nederlandse groenteteler Verdonk Broccoli; en het Spaanse vleesbedrijf Elaborados Julián Mairal sl.

De winnaars werden in twee ronden bepaald. Eerst werden per land maximaal twee inzendingen geselecteerd door het netwerk van focal points van EU-OSHA. In totaal werden 38 organisaties uit 22 landen (EU, EVA/EER, Westelijke Balkan, Turkije) op de shortlist geplaatst. Vervolgens werden de uiteindelijke winnaars gekozen en eervolle vermeldingen toegekend door een pan-Europese jury.

De jury was op zoek naar voorbeelden van holistische benaderingen van veiligheids- en gezondheidsbeheer op het werk die berusten op doeltreffende participatie en betrokkenheid. Selectiecriteria waren onder meer of werkgevers en werknemers zich gezamenlijk inspannen om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen en of de aanpak echte en aantoonbare verbeteringen op het gebied van veiligheid en gezondheid opleverde met betrekking tot werkgerelateerde SSA’s. Bovendien moesten de geselecteerde maatregelen duurzaam zijn en toepasbaar op andere werkplekken in uiteenlopende sectoren in Europa. Ook moesten zij voldoen aan de wettelijke vereisten in de EU-lidstaat waar zij waren ingevoerd, of die vereisten overtreffen.

De awards en de certificaten van de eervolle vermeldingen zullen worden uitgereikt tijdens een speciale ceremonie ter gelegenheid van de topbijeenkomst “Een gezonde werkplek”, die in november 2022 in Bilbao (Spanje) wordt gehouden. Alle voorbeelden van goede praktijken zullen in de komende maanden als casestudy’s en in de vorm van een brochure worden gepubliceerd.

Bekijk de lijst van alle winnaars, eervolle vermeldingen en de overige voorbeelden op de shortlist.

Bekijk meer casestudy’s op het gebied van SSA’s.

Notes to editor:

Over EU-OSHA

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

Campagne voor een gezonde werkplek 2020-2022

De campagne voor een gezonde werkplek 2020-2022, met als titel “Gezond werk: verlicht de last!”, heeft tot doel de aandacht te vestigen op werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) en informatie te verspreiden over hoe zij kunnen worden voorkomen en beheerst. De campagne wordt op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA en ondersteund door de officiële campagne- en mediapartners en door het Enterprise Europe Network. De campagne heeft zes hoofddoelen:

 • meer bekendheid geven aan het belang van preventie van SSA’s door het verstrekken van feiten en cijfers over blootstelling aan de risico’s op deze aandoeningen en de gevolgen daarvan voor werknemers, ondernemingen en de samenleving;
 • bevorderen van risicoanalyses en proactieve beheersing van SSA’s door beschikbaarstelling van passende tools, informatie, audiovisueel materiaal en andere hulpmiddelen;
 • laten zien dat SSA’s iedereen kunnen treffen, maar dat zij ook met succes kunnen worden aangepakt;
 • vergroten van kennis over nieuwe en opkomende risicofactoren voor SSA’s;
 • meer bekendheid geven aan het belang van de ondersteuning van werknemers met chronische SSA’s met het oog op hun re-integratie en behoud op de werkplek, en laten zien hoe dit kan worden bereikt;
 • stimuleren van effectieve samenwerking tussen verschillende partijen door hen samen te brengen en de uitwisseling van informatie en goede praktijken te bevorderen.