Persberichten
VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING - 22/10/2018 - 01:45

EU-OSHA verheugt zich op een geslaagde Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2018.

Ieder jaar organiseren het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn partners bewustmakingsevenementen in heel de EU en daarbuiten om de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk kracht bij te zetten. Het thema van dit jaar, dat centraal staat tijdens de boeiende reeks activiteiten die plaatsvinden van 22 t/m 26 oktober, is het beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek.

We streven ernaar werknemers, managers en het milieu te helpen door onderzoek te doen, een grote hoeveelheid praktische informatie te verzamelen en het bewustzijn te vergroten over het belang om gevaarlijke stoffen actief te beheren.

Gevaarlijke stoffen kunnen op vrijwel alle werkplekken worden aangetroffen. Van de bedrijven in de EU geeft 38 % aan dat er chemische of biologische stoffen op hun werkplekken aanwezig zijn, in de vorm van vloeistoffen, dampen of stof, zo blijkt uit de ESENER-2-enquête van EU-OSHA. Tijdens de Europese Week komen werknemers, managers en deskundigen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk bij elkaar om het bewustzijn rond gevaarlijke stoffen op de werkplek te versterken, beste praktijken uit te wisselen en een doeltreffend beheer van de veiligheid en gezondheid op de werkplek te bevorderen.

EU-OSHA werkt samen met een uitgebreid netwerk van nationale focal points, officiële campagnepartners, mediapartners en VGW-ambassadeurs van het Enterprise Europe Network. Zij werken tijdens de Europese Week samen aan een grotere bewustwording door het organiseren van een groot aantal evenementen, waaronder conferenties, wedstrijden, trainingssessies, tentoonstellingen en bijeenkomsten om te netwerken en goede praktijken uit te wisselen.

De activiteiten van de focal points omvatten onder meer een seminar over goede praktijken in Kroatië dat aandacht besteed aan het werken met gevaarlijke stoffen en mengsels. Daarnaast kunnen bedrijven in Finland deelnemen aan uitwisselingsbezoeken over beste praktijken en worden er in Roemenië evenementen gehouden ter bevordering van de veiligheid en gezondheid op het werk en de betrokkenheid van de sociale partners. Chemische veiligheid staat centraal op seminars in Slovenië, Hongarije, Polen, Letland, Italië en Bulgarije.

De activiteiten van mediapartners omvatten artikelen die onder meer worden gepubliceerd door Gesunde Arbeit in Oostenrijk en het Foundation Center for Safety and Health in Bulgarije, alsook uitgebreide berichtgeving op sociale media in heel Europa. 

De European Safety Federation, een officiële campagnepartner, houdt een workshop over de nieuwe PBM-verordening en de European Firefighters Unions Alliance organiseert een seminar over de werkomgeving van brandweerlieden en gevaarlijke stoffen. Bouwbedrijf Sando houdt een conferentie over innovatieve preventietechnologieën.

Dr. Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA: “Onze ESENER-enquête laat zien dat gevaarlijke stoffen in alle sectoren aanwezig zijn, bijvoorbeeld in traditionele branches als de bouw en de industrie, waar 50 % van de bedrijven in de EU ermee te maken heeft, en de landbouw, waar 62 % van de bedrijven in de EU met gevaarlijke stoffen in aanraking komt. We streven ernaar werknemers, managers en het milieu te helpen door onderzoek te doen, een grote hoeveelheid praktische informatie te verzamelen en het bewustzijn te vergroten over het belang om gevaarlijke stoffen actief te beheren”.

De huidige Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, die deel uitmaken van de campagne 2018-2019, onderscheiden organisaties die gevaarlijke stoffen actief beheren. In veel landen loopt de wedstrijd nog. Iedereen die onder de indruk is of zich geïnspireerd voelt door de uitzonderlijke of innovatieve manier waarop hun organisatie gevaarlijke stoffen beheert, kan contact opnemen met de nationale focal points om de inzending te bespreken. Wie daarentegen nog op zoek is naar advies over de beste manier om met gevaarlijke stoffen op het werk om te gaan, kan gebruikmaken van EU-OSHA’s nieuwe database met praktische tools en richtsnoeren.

EU-OSHA heeft ook zijn campagnetoolkit voor de campagne 2018-19 vernieuwd. Het bevat veel nieuwe voorbeelden van goede praktijken en biedt praktisch advies over het voeren van een effectieve campagne over alle VGW-onderwerpen, waaronder gevaarlijke stoffen.

Links:

Opmerkingen voor de redactie: 
1.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

2.

De campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019: “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” versterkt het bewustzijn van gevaarlijke stoffen op de werkplek en geeft informatie over manieren om de daarmee samenhangende risico's te voorkomen. De campagne is met name gericht op werknemers met specifieke behoeften en op doelgroepen die meer dan andere gevoelig zijn voor de risico's, zoals migrerende werknemers en jongeren. Net als bij voorgaande campagnes voor een gezonde werkplek wordt deze campagne op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA en ondersteund door officiële campagne- en mediapartners.

De campagne ging in april 2018 van start. Belangrijke datums op de campagnekalender zijn onder andere de Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk (oktober 2018 en 2019) en de uitreiking van de filmprijs "Een gezonde werkplek" (november 2018 en 2019). De campagne wordt afgesloten met de topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” (november 2019), waar iedereen die een bijdrage aan de campagne heeft geleverd samen met EU-OSHA stil zal staan bij de resultaten van de campagne en de daaruit getrokken lessen.