You are here

Persberichten
VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING - 24/09/2018 - 01:00

EU-OSHA sluit zich aan bij de strijd tegen beroepskanker tijdens de conferentie van het Oostenrijkse voorzitterschap van de EU

Op 24 en 25 september organiseert het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU in Wenen een conferentie op hoog niveau, Fight against Occupational Cancer (Bestrijding van beroepskanker). Diverse sprekers en deelnemers, onder wie politici, sociale partners en velddeskundigen, verkennen manieren om de werknemers van Europa te beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk.

Wij zijn van mening dat wij door het informeren en opleiden van werknemers en werkgevers — en het aanreiken van praktische oplossingen — de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk kunnen verminderen en zelfs kunnen elimineren, waardoor onnodig lijden en sterfgevallen als gevolg van kanker worden voorkomen.

Op de conferentie wordt een overzicht gegeven van de huidige problemen en worden de laatste ontwikkelingen en lopende initiatieven gepresenteerd. Daarbij komen verschillende aspecten aan bod, variërend van het Europese perspectief tot eenvoudige maatregelen en praktische oplossingen die geschikt zijn om binnen bedrijven te worden uitgevoerd. De deelnemers hebben tijdens workshops de gelegenheid om op risico's gebaseerde benaderingen, risicobeheer en gezondheidsbewaking op de werkplek en campagne-activiteiten te bespreken.”

Tijdens de conferentie presenteert EU-OSHA de campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019. Daarnaast zit EU-OSHA een sessie voor waarbij wordt gekeken naar goede praktijken, beleid en bewustmakingsinitiatieven, zoals de EU-routekaart voor kankerverwekkende stoffen. Dit actieprogramma biedt informatie over de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en over de manier waarop deze risico's kunnen worden aangepakt door oplossingen te zoeken en goede praktijken uit te wisselen. Het programma ging in 2016 van start tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU; de volgende bestemming van de routekaart is Helsinki, waar het komende Finse voorzitterschap van de EU zal aankondigen hoe de steun aan het programma in 2019 gestalte zal krijgen.

Marianne Thyssen, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, stelt dat "de routekaart een zeer welkom initiatief is om ervoor te zorgen dat onze ambitieuze agenda voor de actualisering van de bescherming tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in de hele EU op de werkplek wordt toegepast".

“De bescherming tegen kankerverwekkende stoffen is ook in het bijzonder van belang voor Oostenrijk. Ons gezamenlijk doel is het aantal slachtoffers nu en in de toekomst terug te dringen. Daarom is een gezamenlijke en krachtig aanpak van dit probleem op Europees niveau vereist,” zegt Beate Hartinger-Klein, Oostenrijkse minister van Arbeid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Consumentenbescherming.

“Bij het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) streven wij ernaar de aandacht te vestigen op de omvang van het probleem en het belang van het voorkomen van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk in het kader van onze huidige campagne, Gezonde Werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!”, zegt directeur Christa Sedlatschek. “Wij zijn van mening dat wij door het informeren en opleiden van werknemers en werkgevers — en het aanreiken van praktische oplossingen — de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk kunnen verminderen en zelfs kunnen elimineren, waardoor onnodig lijden en sterfgevallen als gevolg van kanker worden voorkomen.”

Het werk van EU-OSHA op dit gebied omvat een verslag en een samenvatting: Blootstelling aan carcinogene agentia en arbeidsgerelateerde kanker: een evaluatie van beoordelingsmethoden. Tijdens het seminar Fighting cancer at the workplace seminar - EU roadmap on carcinogens (Kanker bestrijden op de werkplek - EU-routekaart voor kankerverwekkende stoffen) en de Workshop ‘Carcinogens and Work-Related Cancer’ (Kankerverwekkende stoffen en arbeidsgerelateerde kanker) wordt een samenvatting gegeven van de evenementen in het kader van de routekaart.

Meer weten over de conferentie

Ontdek meer over het thema kankerverwekkende stoffen op de werkplek 

Ga naar de website gewijd aan de EU-routekaart voor kankerverwekkende stoffen 

Opmerkingen voor de redactie: 
1.

De Campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek - "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!" - heeft als doel mensen bewust te maken van gevaarlijke stoffen op de werkplek en informatie te verspreiden over de manier waarop blootstelling kan worden voorkomen. De campagne wordt op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA en ondersteund door de officiële campagne- en mediapartners en door het Enterprise Europe Network. De campagne heeft vijf doelen:

  • bewustwording creëren van de relevantie en het belang van het beheren van gevaarlijke stoffen op werkplekken in Europa;
  • risicobeoordeling, eliminatie en vervanging bevorderen door praktische tools en voorbeelden van goede praktijken te bieden;
  • bewustwording creëren van de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen door de uitwisseling van goede praktijken te ondersteunen;
  • specifieke groepen werknemers bereiken die extra risico lopen, door feiten, cijfers en advies over goede praktijken te bieden die specifiek voor hen relevant zijn;
  • ontwikkelingen in beleid en wetgeving onder de aandacht brengen door, in begrijpelijke taal, een helder overzicht te bieden van de bestaande wetgeving en richtsnoeren.

Hoogtepunten van de campagne na de lancering op 24 april 2018 zijn onder andere de Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk (oktober 2018 en 2019) en het evenement voor uitwisseling van goede praktijken (begin 2019). De campagne wordt afgesloten met de uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek en de topbijeenkomst "Een gezonde werkplek" (beide in november 2019). Deze evenementen, die door EU-OSHA in Bilbao worden georganiseerd, bieden degenen die hebben deelgenomen de gelegenheid om de successen van de campagne te vieren en te reflecteren op wat er is geleerd.

2.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu