You are here

Persberichten
VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING - 24/04/2018 - 12:00

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk lanceert Europabrede bewustmakingscampagne over gevaarlijke stoffen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een EU-brede campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek gelanceerd: "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!". Dit is het startschot van twee jaren vol evenementen en activiteiten om aandacht te vragen voor deze kwestie en om de beste aanpak te bevorderen voor het beheren van de risico's die gevaarlijke stoffen opleveren voor werknemers.

 

 

Met onze campagne maken we mensen bewust van alle typen gevaarlijke stoffen, niet alleen de voor de hand liggende, en benadrukken we het belang van risicobeoordeling in alle sectoren als de eerste stap op weg naar preventie.

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, neemt het gebruik van gevaarlijke stoffen in de EU niet af. Een zorgvuldig beheer van de risico's die deze stoffen met zich meebrengen, is dus nog altijd hard nodig. Enkele van de stoffen waaraan werknemers het vaakst worden blootgesteld, zijn kankerverwekkend. De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld de blootstelling van werknemers aan vijf kankerverwekkende chemische stoffen te beperken, naast de 21 stoffen waarvoor reeds beperkingen gelden of zijn voorgesteld.  

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, sprak tijdens een persconferentie in Brussel die het begin van de campagne vormde: "We zullen blijven werken aan bewustwording en aan maatregelen om de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende chemische stoffen te beperken. Dit is een belangrijke prioriteit van de Europese Commissie, niet in de laatste plaats omdat werknemers op basis van de Europese pijler van sociale rechten recht hebben op een hoge mate van bescherming van hun veiligheid en gezondheid op het werk. De campagnes van EU-OSHA zijn voortrekkers waarmee we werkplekken in heel Europa kunnen bereiken, en ze helpen organisaties aan de benodigde hulpmiddelen om de veiligheid en gezondheid op het werk effectief te beheren."

Het doel van de nieuwe campagne is het promoten van technieken voor adequaat beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek, zoals risicobeoordeling, eliminatie en vervanging, door praktische tools en casestudies te verspreiden. Ook is er aandacht voor groepen werknemers die extra risico lopen.

Dr. Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA: "Veel werknemers zijn zich er niet van bewust dat ook vervaardigde chemische producten zonder een etiket met risico- en veiligheidsinformatie schadelijk kunnen zijn. Ook andere veelgebruikte stoffen uit allerlei sectoren - van bloem in bakkerijen tot kwartsmeel op bouwplaatsen - kunnen gevaarlijk zijn als het gebruik ervan niet effectief wordt beheerd. Daarom maken we met onze campagne mensen bewust van alle typen gevaarlijke stoffen, niet alleen de voor de hand liggende, en benadrukken we het belang van risicobeoordeling in alle sectoren als de eerste stap op weg naar preventie."

De campagne brengt een breed scala aan partners samen, waaronder het netwerk van focal points van EU-OSHA, officiële campagnepartners, mediapartners en het Enterprise Europe Network. Al deze partners helpen de boodschap van de campagne te verspreiden onder kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. De campagne wordt ook gesteund door de Europese instellingen en hun netwerken, met name het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU.

"De boodschap van de nieuwste Campagne voor een gezonde werkplek is belangrijk," aldus Lazarov, Bulgaars onderminister van Arbeid en Sociaal Beleid. Er mag dan wel wetgeving zijn, maar werknemers en werkgevers in de EU moeten zich ook bewust zijn van de regels en voorschriften en hoe ze daar het best aan kunnen voldoen. Anders worden de risico's van blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet adequaat beheerd. We zien ernaar uit om de komende jaren samen te werken met EU-OSHA en de andere campagnepartners."

Ideeën en interventies die effect sorteren op het niveau van de werkplek worden met name gedeeld via de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek. Verder is er uiteenlopend materiaal ontwikkeld en beschikbaar gesteld via een meertalige website ter ondersteuning van de campagne. Een e-tool voor effectief beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek is in het Engels beschikbaar en zal binnenkort in drie landenversies (Oostenrijk, Estland en Roemenië) toegankelijk zijn. Bovendien is er een databank aangelegd met bijna 700 praktische tools en richtsnoeren van elf lidstaten, en op de campagnewebsite zijn ook casestudies, infographics en korte animatiefilms (met een hoofdrol voor het personage Napo) te vinden.

Daarnaast is EU-OSHA partner van de Routekaart voor kankerverwekkende stoffen. Dit actieprogramma is bedoeld om mensen bewust te maken van kankerverwekkende stoffen op de werkplek en de bijbehorende grenswaarden en wetgeving, en om praktische informatie te bieden over risicobeoordeling en voorbeelden van goede praktijken voor het elimineren of beheren van risico's.

Links:

Opmerkingen voor de redactie: 
1.

De Campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek - "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!" - heeft als doel mensen bewust te maken van gevaarlijke stoffen op de werkplek en informatie te verspreiden over de manier waarop blootstelling kan worden voorkomen. De campagne wordt op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA en ondersteund door de officiële campagne- en mediapartners en door het Enterprise Europe Network. De campagne heeft vijf doelen:

  • bewustwording creëren van de relevantie en het belang van het beheren van gevaarlijke stoffen op werkplekken in Europa;
  • risicobeoordeling, eliminatie en vervanging bevorderen door praktische tools en voorbeelden van goede praktijken te bieden;
  • bewustwording creëren van de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen door de uitwisseling van goede praktijken te ondersteunen;
  • specifieke groepen werknemers bereiken die extra risico lopen, door feiten, cijfers en advies over goede praktijken te bieden die specifiek voor hen relevant zijn;
  • ontwikkelingen in beleid en wetgeving onder de aandacht brengen door, in begrijpelijke taal, een helder overzicht te bieden van de bestaande wetgeving en richtsnoeren.

Hoogtepunten van de campagne na de lancering op 24 april 2018 zijn onder andere de Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk (oktober 2018 en 2019) en het evenement voor uitwisseling van goede praktijken (begin 2019). De campagne wordt afgesloten met de uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek en de topbijeenkomst "Een gezonde werkplek" (beide in november 2019). Deze evenementen, die door EU-OSHA in Bilbao worden georganiseerd, bieden degenen die hebben deelgenomen de gelegenheid om de successen van de campagne te vieren en te reflecteren op wat er is geleerd.

2.

Protecting the health and safety of EU workers is a top priority for this Commission. The EU has been a frontrunner in high standards of workers' protection. To keep this up, the Commission has already presented 3 revisions of the Carcinogens and Mutagens Directive since the start of this mandate. By introducing new or stricter exposure values for 20 cancer-causing chemicals at the work place, more than 100,000 lives will be saved in the next 50 years. Furthermore, in January 2017 the Commission launched a two-year programme for updating EU health and safety legislation. The aim of this programme is to ensure the EU's health and safety framework is future-proof, to create a level-playing field across the EU, and to improve compliance and enforcement on the ground.

3.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu