You are here

Perskamer

Wat is er nieuw?

Persberichten

26/06/2018 - 01:30

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) maakt de officiële campagne- en mediapartners bekend die zich hebben aangesloten bij de pan-Europese campagne 2018-2019 voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) - "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan". De steun van deze partners is van doorslaggevend belang voor het succes van de campagne, en de partners op hun beurt kunnen profiteren van een scala van kansen en voordelen.

19/06/2018 - 01:30

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is op 19 juni gastheer van een conferentie op hoog niveau in Brussel waar onderzocht wordt hoe veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) bij kleine ondernemingen in Europa verbeterd kan worden. De bijeenkomst borduurt voort op de bevindingen van het EU-OSHA-project dat VGW bij kleine en micro-ondernemingen onderzoekt, en valt samen met het verschijnen van het eindverslag over het project.