Bij de viering van het 25-jarig bestaan van EU-OSHA staan de mensen en de vestigingsplaats van het agentschap centraal.

Bilbao

EU-OSHA is sinds 1996 gevestigd in de bruisende stad Bilbao. Bilbao was in de 19e en 20e eeuw een industrieel centrum en werd, net als vele geïndustrialiseerde gebieden, geconfronteerd met een diepe recessie toen de zware industrie afnam. De stadsautoriteiten zagen echter een mooie toekomst voor Bilbao en investeerden in de jaren 1990 flink in een culturele en toeristische opleving van de verlaten industriegebieden. EU-OSHA zag in die jaren de opening van het iconische Guggenheim Museum, de toekenning van de Lee Kuan World City Prize aan het stadhuis van Bilbao in 2010 en het uitroepen van Bilbao tot Europese stad van het jaar bij de Urbanism Awards in 2018.

© EU-OSHA / David Tijero

In EU-kringen staat EU-OSHA inmiddels bekend als "het Agentschap van Bilbao", een bijnaam die de bijzondere en wederzijds gunstige relatie tussen stad en organisatie erkent. EU-OSHA onderhoudt dan ook goede betrekkingen met de autoriteiten van Bilbao. EU-OSHA werkt ook samen met Osalan, de Baskische instantie voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

De grootste troef van EU-OSHA: zijn personeel

Voor EU-OSHA is zijn hooggeschoold en geëngageerd personeel zonder twijfel zijn grootste troef. Alle personeelsleden zijn deskundigen in hun vakgebied: veiligheid en gezondheid op het werk, communicatie, informatietechnologie, financiën, personeelszaken, administratie en netwerken. Zij vertegenwoordigen momenteel zestien lidstaten van de EU en belichamen de Europese cultuur van EU-OSHA.

“Zeer bekwaam en gemotiveerd personeel. Goed personeel op elk niveau en een volledige mix van Europese nationaliteiten zorgen voor een sterke ‘Europese’ cultuur. EU-OSHA was als een familie voor mij."

Dr. Jukka Takala, voormalig directeur van EU-OSHA

EU-OSHA zorgt op zijn beurt goed voor zijn personeel, door te voorzien in de hoogwaardige arbeidsomstandigheden waarvoor het in heel Europa pleit. Voorbeelden hiervan zijn de ergonomische werkomgeving en apparatuur en het voeren van een stresspreventiebeleid voor zowel fysieke als mentale veiligheid en gezondheid op het werk.

© EU-OSHA Photo Competition 2011 / Frederic Santiago

EU-OSHA streeft voor zijn eigen werknemers en die van zijn contractanten naar optimale arbeidsomstandigheden die voldoen aan de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk. Het agentschap spant zich er ook voor in zijn ‘ecologische voetafdruk’ te verkleinen, bijvoorbeeld door een modern, energie-efficiënt verlichtings- en elektriciteitssysteem te installeren, kantoorafval te beperken en te recycleren, milieuvriendelijke reinigingsproducten te gebruiken en contractanten in te schakelen die dezelfde waarden hanteren.

Wanneer huidige en voormalige personeelsleden en partners de vraag wordt gesteld wat het beste is of was van het werken bij EU-OSHA, geven zij hetzelfde antwoord: de collega's.

“Mijn collega's, ook de zeer deskundige EU-OSHA-medewerkers, … naar Bilbao gaan voelt voor mij als thuiskomen. … Ik leer veel van mijn collega's."

Károly György, vicevoorzitter van de raad van bestuur van EU-OSHA

Van meet af aan, al sinds de oprichting van EU-OSHA 25 jaar geleden, vormen het personeel en de stad Bilbao de grondslag voor zijn succes. De viering van het 25-jarig bestaan van het agentschap is een eerbetoon aan de mensen — in heden en verleden — die met hun vaardigheden, gedrevenheid en enthousiasme EU-OSHA hebben gemaakt tot de organisatie die het vandaag is, en die zich samen hebben ingezet voor een veilig en gezond Europa.