25 jaar samenwerking voor een veilig en gezond Europa

Image

Heel 2019 viert EU-OSHA 25 jaar samenwerking om werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Hier vindt u alles over het 25-jarig bestaan van EU-OSHA.

EU-OSHA wordt onderdeel van het Europese project

Met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal heeft gezondheid en veiligheid op het werk (VGW) vanaf het begin centraal gestaan binnen het Europese project. De belangrijkste mijlpaal voor VWG binnen de ontwikkelende EU was de publicatie van Kaderrichtlijn (89/391/EEG) in 1989. Hierin werden algemene beginselen vastgelegd en werd bepaald dat risicobeoordeling de kern van de VGW-wetgeving zou vormen. Aan het begin van de jaren 90 vonden er in Europa jaarlijks meer dan vier miljoen arbeidsongevallen plaats, waarvan achtduizend met dodelijke afloop. Als reactie op deze schokkende cijfers riep de Europese Commissie 1992 uit tot het Europese Jaar van de gezondheid en veiligheid op het werk. Daarmee was de toon gezet voor de oprichting van EU-OSHA in 1994. De rest is geschiedenis.

Hoe ziet de toekomst eruit?

De afgelopen 25 jaar vormden een periode van aanzienlijke veranderingen op het gebied van werk en van ongekende veranderingen in de EU. De toekomst is onzeker, maar brengt ongetwijfeld nieuwe uitdagingen met zich mee als gevolg van technologische ontwikkelingen, politieke en maatschappelijke druk, demografische ontwikkelingen en veranderingen in de economie en de EU zelf. De sterke relaties van EU-OSHA met al zijn partners – de Europese Commissie, de nationale focal points, de sociale partners, de campagnepartners en de belanghebbenden – zullen goed van pas komen bij het aangaan van deze uitdagingen.

Hoe de toekomst er ook uit zal zien, EU-OSHA en zijn partners zullen zich blijven inzetten om werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken.