Hoogtepunten

20/03/2018
EU-OSHA nodigt Europese en internationale ondernemingen en organisaties uit officiële campagnepartner te worden van zijn campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019 — Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan...
14/03/2018
Volgens recente schattingen zijn per jaar ongeveer 200 000 sterfgevallen in Europa te wijten aan werkgerelateerde ziekten. Werkgerelateerde ziekten en letsel op het werk kosten de Europese Unie jaarlijks 476...
12/03/2018
In een nieuw rapport over de bevindingen van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) wordt een brede analyse gemaakt van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW)...
08/03/2018
8 maart is Internationale Vrouwendag. EU-OSHA grijpt die gelegenheid aan om de aandacht te vestigen op de specifieke veiligheids- en gezondheidsrisico's voor vrouwen op het werk, en met name voor oudere...
Aanbevolen hulpmiddelen