Hoogtepunten

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

02/06/2020
Slimme persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bieden het vooruitzicht op meer veiligheid en comfort op de werkplek door het gebruik van verbeterde materialen of elektronische componenten. Voordat zij met...

© EU-OSHA

01/06/2020
De VGW-barometer is de eerste datavisualisatietool met actuele informatie over de stand van zaken en trends op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de EU. De tool bestaat uit vier...
30/05/2020
De Europese week tegen kanker , die loopt van 25 tot en met 31 mei, is bedoeld om de aandacht te vestigen op kankerpreventie, toegang tot behandeling en ondersteuning van mensen na kanker. Ter gelegenheid van...