Rapporti tas-seminars

Sessjoni ta' ħidma dwar il-piż okkupazzjonali tal-mard.

L-avveniment, li dam għaddej ġurnata sħiħa, kellu l-għan li jistimula dibattiti sabiex jistabbilixxi l-ħidma futura tal-UE-OSHA dwar mard relatat max-xogħol l-perspettiva tal-programm pluriennali u l-prospett kbir u relatat mal-OSH li huwa ppjanat għall-2015, l-2016 u l-2017. Is-sessjoni ta' ħidma laqqgħet flimkien esperti nominati min-netwerk tagħna ta’ Punti Ċentrali, id-WHO, riċerkaturi, is-sħab soċjali Ewropej, delegati mill-Gruppi ta’ Ħidma tal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, SCOEL, il-kumitat tal-ispetturi għolja tax-xogħol, is-SLIC, u l-Kummissjoni Ewropea. Fl-attivitajiet tal-Aġenzija, il-ħidma dwar mard relatat max-xogħol għandha l-għan li tikkontribbwixxi billi tipprovdi bażi ta’ evidenza għall-prevenzjoni u informazzjoni aħjar dwar il-firxa tal-piż okkupazzjonali tal-mard.

Event Details

Data tal-bidu: 
10/10/2014 - 09:00
Data tat-tmiem: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23