Rapporti tas-seminars

Sessjoni ta’ Ħidma “Aġenti Karċinoġeni u Kanċer Relatat max-Xogħol”

Is-Sessjoni ta’ Ħidma “Aġenti Karċinoġeni u Kanċer Relatat max-Xogħol” kien organizzat mill-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) u ospitat mill-Ministeru Ġermaniż tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali fl-uffiċċji tagħhom f'Berlin bejn it-3 u l-4 ta’ Settembru 2012. Attendew madwar 60 persuna minn diversi pajjiżi Ewropej, mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Grupp ta’ Ħidma dwar is-Sustanzi Kimiċi tal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, mill-grupp Chemex tal-Kumitat ta’ Spetturi dwar ix-Xogħol fost l-Anzjani (SLIC), mill-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Esponiment għal Sustanzi Kimiċi fuq ix-Xogħol (SCOEL), mill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi u mill-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC) tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO). L-għan tas-sessjoni ta’ ħidma kien li jingħata sommarju tal-fehim attwali fir-rigward tal-esponimenti għal aġenti karċinoġeni u l-kawżi u ċ-ċirkostanzi ta’ kanċer relatat max-xogħol, u li jiġi diskuss kif dan l-għarfien jista' jintuża madwar l-Unjoni Ewropea (UE) biex jitnaqqas il-piż futur ta’ dawn il-kanċers.

Event Details

Post: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Data tal-bidu: 
03/09/2012 - 13:00
Data tat-tmiem: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21