You are here

Pubblikazzjonijiet
30/03/2016

It-Tieni Stħarriġ Ewropew ta' Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER-2) - Rapport Ġenerali: Il-Ġestjoni tas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

It-Tieni Stħarriġ Ewropew ta' Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER-2) - Rapport Ġenerali: Il-Ġestjoni tas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

Dan ir-rapport jagħti deskrizzjoni ġenerali tas-sejbiet tat-tieni Stħarriġ Ewropew ta' Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER-2), li jiffoka b'mod ġenerali fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH), b'mod partikolari r-riskji psikosoċjali, l-involviment tal-ħaddiema fil-ġestjoni tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol u l-motivaturi u l-ostakoli prinċipali għall-azzjoni. L-istħarriġ għandu l-għan li jgħin lill-postijiet tax-xogħol jindirizzaw b’mod aktar effettiv is-saħħa u s-sigurtà u li jippromwovi s-saħħa u l-benesseri tal-impjegati. Jipprovdi informazzjoni komparabbli bejn nazzjon u ieħor rilevanti għat-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ politiki ġodda f’dan il-qasam.

Downloadin:EN

Summary & Resources