You are here

Pubblikazzjonijiet
03/04/2017

Country report - The NETHERLANDS: Worker participation in the management of occupational safety and health — qualitative evidence from ESENER-2

Country report - The NETHERLANDS: Worker participation in the management of occupational safety and health — qualitative evidence from ESENER-2

L-istudju jiffoka fuq ir-rappreżentazzjoni tal-interessi tal-ħaddiema fis-saħħa u s-sigurtà kif esperjenzati mir-rappreżentanti nfushom, mill-impjegati li jaħdmu magħhom u mill-impjegaturi u l-maniġers tagħhom. Dan huwa bbażat fuq intervisti fil-fond maʼ dawn il-parteċipanti fʼ143 stabbiliment differenti f'sebaʼ Stati Membri tal-UE: Il-Belġju, l-Estonja, il-Greċja, in-Netherlands, Spanja, l-Iżvezja u r-Renju Unit.

Il-maġġoranza l-kbira taʼ dawn il-każijiet huma stabbilimenti li ġew mistħarrġa fl-ESENER-2. Dawn inkisbu bʼmod ugwali minn tliet setturi ewlenin - il-produzzjoni privata, is-settur pubbliku u s-servizzi privati- u tliet klassijiet ta' daqs - żgħar, medji u kbar-. L-analiżi tagħhom ġiet appoġġjata bʼrieżami tal-letteratura u intervisti addizzjonali mal-informanti fʼorganizzazzjonijiet ewlenin, kif ukoll bʼanaliżi kwantitattiva ulterjuri tad-data ta' ESENER-2 rilevanti.

Downloadin:EN | NL