ESENER-1Agħżel mistoqsija

 

 

* Il-medja għall-Unjoni Ewropea tinkludi dejta għall-Kroazja, għalkemm ma kinitx Stat Membru tal-UE fiż-żmien tal-istħarriġ għall-ESENER-1 fl-2009 (Il-Kroazja ssieħbet fl-UE fl-1 ta Lulju 2013). Id-dejta tagħha ġiet inkluża għall-fini ta konsistenza mal-preżentazzjoni tad-dejta tal-ESENER-2. Għandu jiġi nnotat li l-inklużjoni tagħha għandu effett żgħir ħafna fuq iċ-ċifri tal-UE, meta mqabbla ma dawk li jidhru fil-pubblikazzjonijiet tal-ESENER-1 u li jikkorrispondu mal-UE-27.