You are here

Stħarriġ u statistika dwar l-OSH

L-istħarriġ huwa l-pedament tax-xogħol tagħna, u r-riżultati jgħinu lil dawk li jfasslu l-politika u lir-riċerkaturi jidentifikaw xejriet emerġenti. Statistika utli addizzjonali dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tista’ tinstab f’dawn is-sorsi li ġejjin: