Ktajjen ta’ provvista u l-implikazzjonijiet tal-preżent u tal-futur tagħhom għas-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol
15/05/2020 Tip: Dokumenti ta' diskussjoni 9 paġni

Ktajjen ta’ provvista u l-implikazzjonijiet tal-preżent u tal-futur tagħhom għas-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol

Keywords:Riskji emerġenti

Il-katina tal-provvista, u l-forom ġodda tagħha, tippreżenta sfidi kbar għall-governanza u r-regolamentazzjoni tas-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) tal-ħaddiema, kemm attwalment kif ukoll f’termini tal-futur tax-xogħol. Madankollu, l-elementi ta’ dawn l-istrutturi tan-negozju u r-relazzjonijiet li jixprunawhom juru wkoll opportunitajiet possibbli għal governanza aħjar tal-OSH u l-appoġġ għall-OSH fix-xenarji emerġenti li jikkaratterizzaw dejjem aktar l-ambjent tax-xogħol futur. Abbażi tas-sejbiet riċenti tar-riċerka, dan l-artiklu jesplora kemm l-isfidi kif ukoll l-opportunitajiet għall-OSH ippreżentati mir-rwol tal-katina tal-provvista issa u fil-futur.

Niżżel in:EN

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett