Sommarju - Disturbi muskoloskeletali relatati max-xogħol: għaliex dawn għadhom daqshekk prevalenti? Evidenza minn analiżi tal-letteratura
04/05/2020 Tip: Rapporti 8 paġni

Sommarju - Disturbi muskoloskeletali relatati max-xogħol: għaliex dawn għadhom daqshekk prevalenti? Evidenza minn analiżi tal-letteratura

Keywords:Campaign 2020-2022, Problemi muskuloskeletali, Policy Makers

Din l-analiżi tal-letteratura tinvestiga r-raġunijiet għall-prevalenza kontinwa ta’disturbi muskoloskeletali (MSDs) fil-ħaddiema madwar l-UE. Minkejja l-leġiżlazzjoni u l-miżuri ta’ prevenzjoni, il-livelli ta’ MSDs relatati max-xogħol jibqgħu għoljin.

L-awturi jidentifikaw il-fatturi li jaffettwaw il-prevalenza tal-MSDs fil-forza tax-xogħol, inkluż it-tibdil fil-modi tax-xogħol, l-età u s-sess, l-imġiba u t-twemmin relatati mas-saħħa, il-fatturi psikosoċjali u d-differenzi soċjoekonomiċi. Dawn jikkonkludu li għandna bżonn approċċi ġodda biex jiġu evitati l-MSDs u jagħmlu rakkomandazzjonijiet.

Dawn jinkludu l-adozzjoni ta’ approċċ aktar olistiku għall-valutazzjoni tar-riskju li jgħaqqad flimkien ir-riskji fiżiċi u psikosoċjali, li t-tnejn li huma jpoġġu lill-ħaddiema f’riskju li jiżviluppaw MSDs.

Download in:EN

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett