Sommarju - Approċċi ta’ twissija u ta’ kontroll għall-identifikazzjoni ta’ mard relatat max-xogħol fl-UE
10/12/2018 Tip: Rapporti 15 paġni

Sommarju - Approċċi ta’ twissija u ta’ kontroll għall-identifikazzjoni ta’ mard relatat max-xogħol fl-UE

Keywords:Mard relatat max-xogħol, Alert and sentinel systems

Dan ir-rapport jippreżenta s-sejbiet ta’ proġett maġġuri dwar approċċi ta’ twissija u ta’ kontroll għall-identifikazzjoni ta’ riskji okkupazzjonali emerġenti tas-saħħa u tal-mard ġdid relatat max-xogħol.

Ġew esplorati l-approċċi eżistenti implimentati fl-Unjoni Ewropea (u f’xi każijiet bnadi oħra) u, wara analiżi ta’ 12-il sistema ta’ twissija u ta’ kontroll u konsultazzjoni ma’ esperti u partijiet ikkonċernati, saru rakkomandazzjonijiet għall-istabbiliment u t-titjib ta’ tali sistemi ta’ sorveljanza.

Din ir-riċerka ser tippermetti fehim aħjar tal-approċċi effettivi ta’ twissija u ta’ kontroll u l-modi kif dawn jistgħu jappoġġaw it-tfassil tal-politika u l-prevenzjoni bbażata fuq l-evidenza ta’ mard ġdid relatat max-xogħol.

Download in:CS | EL | EN | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | NL | PL | SK | SL

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett