Is-saħħa u s-sigurtà fl-intrapriżi mikro u żgħar fl-UE: Rapport finali mill-proġett ta’ 3 snin, SESAME
19/06/2018 Tip: Rapporti 103 paġni

Is-saħħa u s-sigurtà fl-intrapriżi mikro u żgħar fl-UE: Rapport finali mill-proġett ta’ 3 snin, SESAME

Keywords:Microenterprises

Dan ir-rapport jippreżenta s-sejbiet tal-analiżi finali tal-proġett SESAME, proġett ta’ tliet snin li jirriċerka l-istat tas-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali f’intrapriżi mikro u żgħar (MSEs) fl-Ewropa. L-għan ewlieni tal-analiżi huwa li ssib “x’jaħdem, għal min u f’liema kuntesti”.

Waħda mir-rakkomandazzjonijiet ewlenin li jirriżultaw minn dan l-istudju hija li hemm bżonn li s-sistemi tal-istat għar-regolazzjoni u l-ispezzjoni fl-Istati Membri kollha tal-UE jiġu msaħħa u sostnuti. L-analiżijiet jindikaw ukoll l-importanza tal-involviment tat-trejdjunjins u l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi fl-iżvilupp tal-politiki li jistgħu jilħqu lill-MSEs, l-integrazzjoni aħjar tal-OSH fis-sistema tal-edukazzjoni speċifika għas-settur u li l-MSEs jiġu offruti soluzzjonijiet sostenibbli, faċilment applikabbli u trasferibbli.

Niżżel in:EN

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett