Rijabilitazzjoni u ritorn għax-xogħol: Rapport ta’ analiżi dwar il-politiki, l-istrateġiji u l-programmi tal-UE u tal-Istati Membri.
08/03/2016 Tip: Rapporti 94 paġni

Rijabilitazzjoni u ritorn għax-xogħol: Rapport ta’ analiżi dwar il-politiki, l-istrateġiji u l-programmi tal-UE u tal-Istati Membri.

Keywords:It-tixjiħ u l-OSH, Campaign 2020-2022, Riabilitazzjoni

Fil-kuntest tal-forza tax-xogħol li qed tixjieħ, dan ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali lejn l-approċċi meħuda fir-rigward tar-riabilitazzjoni u r-ritorn għax-xogħol fl-Ewropa kollha. Tanalizza l-fatturi li jinfluwenzaw jekk ikunux ġew żviluppati u implimentati sistemi ta’ rijabilitazzjoni u ta' ritorn għax-xogħol f'pajjiżi, u tkompli biex tidentifika fatturi ta’ suċċess partikolari ta’ dawn is-sistemi fl-Ewropa. Tikkonkludi billi tiddiskuti s-sejbiet rilevanti għall-politika, u tidentifika oqsma fejn hija meħtieġa riċerka addizzjonali biex jitnaqqsu d-diskrepanzi attwali fl-għarfien.

Download in:EN

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett