Rijabilitazzjoni u ritorn għax-xogħol: Rapport ta’ analiżi dwar il-politiki, l-istrateġiji u l-programmi tal-UE u tal-Istati Membri - Skeda informattiva
11/10/2016 Tip: Folji ta’ informazzjoni 2 paġni

Rijabilitazzjoni u ritorn għax-xogħol: Rapport ta’ analiżi dwar il-politiki, l-istrateġiji u l-programmi tal-UE u tal-Istati Membri - Skeda informattiva

Keywords:It-tixjiħ u l-OSH, Campaign 2020-2022, Campaign 2016-2017

Fil-kuntest tal-forza tax-xogħol li qed tixjieħ, dan ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali lejn l-approċċi meħuda fir-rigward tar-riabilitazzjoni u r-ritorn għax-xogħol fl-Ewropa kollha. Tanalizza l-fatturi li jinfluwenzaw jekk ikunux ġew żviluppati u implimentati sistemi ta’ rijabilitazzjoni u ta' ritorn għax-xogħol f'pajjiżi, u tkompli biex tidentifika fatturi ta’ suċċess partikolari ta’ dawn is-sistemi fl-Ewropa. Tikkonkludi billi tiddiskuti s-sejbiet rilevanti għall-politika, u tidentifika oqsma fejn hija meħtieġa riċerka addizzjonali biex jitnaqqsu d-diskrepanzi attwali fl-għarfien.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | LT | LV | PL | PT | SK | SV

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett