Sommarju: Rieżami tar-riċerka dwar ir-rijabilitazzjoni u r-ritorn għax-xogħol
11/07/2016 Tip: Rapporti 9 paġni

Sommarju: Rieżami tar-riċerka dwar ir-rijabilitazzjoni u r-ritorn għax-xogħol

Keywords:It-tixjiħ u l-OSH, Campaign 2016-2017, Riabilitazzjoni

Il-forza tax-xogħol Ewropea qed tikber fl-età. Ħaddiema akbar fl-età huma partikolarment f’riskju ta’ rtirar bikri minħabba diżabbiltà u ta' assenza fit-tul minħabba mard, u l-ispejjeż ta' dan huma sostanzjali. Is-sommarju huwa bbażat fuq rieżami li jipprovdi sommarju aġġornat tal-għarfien dwar ir-riabilitazzjoni vokazzjonali u r-ritorn għal sistemi, programmi u interventi tax-xogħol u l-komponenti differenti tagħhom. Dan janalizza l-evidenza attwali għall-effikaċja tal-interventi u jesplora l-fatturi li jissottolinjaw ir-rijabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid b’suċċess u sostenibbli.

Download in:EN

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett