L-impatt tal-intelliġenza artifiċjali fuq is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali

Keywords:

L-impatt tal-intelliġenza artifiċjali (IA) fuq il-post tax-xogħol jista’ joħloq opportunitajiet iżda wkoll sfidi ġodda għas-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali (OSH), il-ġestjoni u r-regolamentazzjoni tagħha. L-awtomatizzazzjoni tal-kompiti permezz tal-użu tar-robots tista' tneħħi l-ħaddiema minn sitwazzjonijiet perikolużi u l-kobots jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess għax-xogħol għal ħaddiema li qed jixjieħu jew għal dawk b'diżabilità.

L-IA ffaċilitat ukoll il-ħolqien ta’ forom ġodda ta’ monitoraġġ u ġestjoni tal-ħaddiema bbażati fuq il-ġbir ta’ ammonti kbar ta’ data f’ħin reali. Dawn il-formoli ġodda jistgħu jipprovdu opportunità biex tittejjeb is-sorveljanza tal-OSH, jitnaqqas l-esponiment għal diversi fatturi ta’ riskju, u jiġu pprovduti twissijiet bikrija ta’ stress, problemi tas-saħħa u għeja. Madankollu, dawn jistgħu jwasslu wkoll għal mistoqsijiet legali, regolatorji u etiċi, kif ukoll tħassib dwar l-OSH.

 

Niżżelin: en